نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  - , شماره  15 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير شكل غلتك فشاري شديد و مقدار زاويه اوليه لبه ورق بر شكل ورق در فرآيند شكل دهي غلتكي سرد لوله (كنفرانس)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است