برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  8 , شماره  3 ; از صفحه 34 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط سلامت رواني و استرس شغلي در پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زابل، خیابان فردوسی، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 
مقدمه: سلامت روان مطلوب به عنوان يکي از عوامل مهارکننده اثرات منفي استرس شغلي شناخته شده است. ‏موقعيت هاي استرس زاي زيادي در حرفه پرستاري وجود دارد که مي توانند موجب مشکلاتي از قبيل نارضايتي، کاهش ‏کارآيي، ترک خدمت يا تغيير شغل در پرستاران شوند. اين مشکلات ، صدمات جبران ناپذيري بر ارائه مراقبت باليني به ‏بيماران در پي دارد.اين مطالعه با هدف تعيين رابطه سلامت رواني و استرس شغلي در پرستاران انجام شده است.‏روش کار: اين مطالعه توصيفي و همبستگي است. جامعه مورد مطالعه را پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي ‏وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهر زابل در سال 1388 تشکيل داده اند. 150 نفر از کارکنان پرستاري به روش ‏سرشماري به عنوان نمونه پژوهش،منطبق بر جامعه پژوهش،انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي روا و ‏پايا شده سلامت روان گلدبرگ و استرس شغلي آلتماير استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف ‏معيار) و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون و آزمون ‏t، آناليز واريانس و پس آزمون توکي) تحت نرم افزار ‏SPSS‏ ‏مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.يافته ها: نتايج نشان داد 57.3 درصد پرستاران داراي سلامت روان و 42.7 درصد در معرض اختلالات روان بوده اند و ‏ميزان استرس شغلي در آنها به ترتيب در50.7 درصد، 46.7 درصد و 1.7 درصد موارد شديد،‎ ‎متوسط و خفيف گزارش ‏شد.‏‎ ‎همچنين نتايج نشان دادند بين سلامت روان و استرس شغلي رابطه معني دار وجود داشته است (‏‎0.05‎‏<‏P‏).بحث و نتيجه گيري: با توجه به يافته ها،‎ ‎توجه به سطح سلامت رواني پرستاران جهت کاهش ميزان استرس هاي شغلي ‏در آنان و بهبود کيفيت مراقبت هاي پرستاري از جانب آنان،‏‎ ‎ضروري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شهرکی واحد، ع.، و مردانی حموله، م.، و سنچولی، ج.، و حامدی شهرکی، س. (1389). بررسی ارتباط سلامت روانی و استرس شغلی در پرستاران. مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم), 8(3), 34-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=141786Vancouver : کپی

شهرکی واحد عزیز، مردانی حموله مرجان، سنچولی جواد، حامدی شهرکی سودابه. بررسی ارتباط سلامت روانی و استرس شغلی در پرستاران. مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم). 1389 [cited 2021December09];8(3):34-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=141786IEEE : کپی

شهرکی واحد، ع.، مردانی حموله، م.، سنچولی، ج.، حامدی شهرکی، س.، 1389. بررسی ارتباط سلامت روانی و استرس شغلی در پرستاران. مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم), [online] 8(3), pp.34-40. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=141786. 

 
بازدید یکساله 566 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی