برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  14 , شماره  51 ; از صفحه 45 تا صفحه 55 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي يک نواختي توزيع و تلفات نيترات در کود آبياري جويچه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 
چکیده: 

در اين تحقيق به منظور مطالعه و بررسي اثرات کود آبياري بر يک نواختي توزيع و مقدار تلفات کود از طريق رواناب سطحي در آبياري جويچه اي، 12 آزمايش در مقياس بزرگ تحت کشت ذرت دانه اي در جويچه هاي انتها باز در يک خاک لومي انجام شد. تعداد جويچه هاي هر آزمايش 5 عدد، طول جويچه ها 165 متر، فاصله بين جويچه ها 75 سانتي متر و شيب عمومي مزرعه 0.006 متر بر متر بود. کود مصرفي مورد نياز مطابق توصيه کودي از منبع کود اوره و طي چهار تقسيط مساوي (قبل از کاشت، مرحله هفت برگي، مرحله ساقه رفتن و مرحله سنبله زدن) اضافه گرديد. کود اوره مورد نياز در مرحله اول به روش معمول و در سه مرحله ديگر به روش کود آبياري اعمال گرديد. مدت زمان تزريق کود در کود آبياري ها متغير و در مرحله اول، دوم و سوم به ترتيب در 60، 35 و 20 دقيقه پاياني آبياري صورت گرفت. نتايج نشان داد که يک نواختي توزيع نيمه پايين آب و کود براي همه آزمايش ها بالا و به ترتيب بين 88.0 تا 99.0 و 89.7 تا 96.0 درصد، يک نواختي توزيع چارک پايين آب و کود براي همه آزمايش ها به ترتيب بين 81.6 تا 98.2 و 85.7 تا 91.5 درصد و تلفات نيترات به صورت رواناب سطحي بسته به مدت زمان تزريق و دبي خروجي بين 5.7 تا 42.0 درصد متغير بود. هم چنين نتايج نشان داد که بين تلفات کود از طريق رواناب سطحي در سطوح مدت زمان تزريق در سطح 0.01 معني دار بود. نتايج آزمون دانکن براي مقايسه ميانگين آزمايش ها نشان داد که بين تلفات کود در سطح مدت زمان تزريق 60 دقيقه و 35 دقيقه در سطح 0.05 معني دار بوده ولي بين سطوح 35 و 20 دقيقه تفاوت معني دار وجود نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی