برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 4 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير سطوح مختلف نوکلئوتيد جيره بر شاخص هاي هماتولوژي و بيوشيميايي خون بچه ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

تاثير نوکلئوتيد جيره در سطوح مختلف بر برخي شاخص هاي هماتولوژي و بيوشيميايي خون بچه ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) با وزن متوسط 7.54±0.2gr به مدت 8 هفته مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايش درون مخازن 300 ليتري با تراکم ذخيره سازي 20 عدد ماهي انجام شد. نوکلئوتيد جيره در 5 سطح صفر، 0.3, 0.2, 0.1 و 4.0 درصد به جيره غذايي افزوده شد. آزمايش در 3 تکرار در نظر گرفته شد. غذادهي در حد سيري طي دوره پرورش و 5 بار در روز انجام شد. بعد از 8 هفته، شاخص هاي بيوشيميايي خون شامل گلوکز، تري گليسريد، پروتئين كل و آلبومين در ماهيان تغذيه شده با نوكلئوتيد جيره در مقايسه با گروه کنترل اختلاف معني داري را نشان ندادند (p<0.05). درحالي كه از نظر مقدار کلسترول اختلاف معني داري مشاهده شد (p<0.05). بيشترين مقادير شاخصهاي بيوشميايي خون در سطح %0.2 نوكلئوتيد جيره مشاهده شد. در شاخص هاي هماتولوژي، مقادير هموگلوبين و هماتوکريت در ماهيان تغذيه شده با نوکلئوتيد جيره افزايش معني داري را نشان دادند (p<0.05). اما اختلافي در تعداد گلبول سفيد و ميانگين درصد هموگلوبين در يک گلبول قرمز بين تيمارها مشاهده نشد (p>0.05). نتايج اين آزمايش نشان داد که نوکلئوتيد جيره با تاثير بر عملکرد فيزيولوژيک بچه ماهي کپور معمولي، مي تواند پارامترهاي مختلف بيوشيميايي و هماتولوژيک را تغيير داده و در برخي سطوح باعث اثرات مثبتي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی