برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1386 , دوره  8 , شماره  4 ; از صفحه 19 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير كم آبياري به روش جويچه اي يك در ميان در مراحل مختلف رشد سيب زميني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شاهرود، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان (شاهرود)
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير آبياري جويچه اي يك در ميان بر عملكرد سيب زميني و ارزيابي اقتصادي آن، طرحي در قالب بلوك هاي كامل تصادفي طي سال هاي 1382 و 1383 در اراضي مركز تحقيقات كشاورزي سمنان (شاهرود) اجرا شد. تيمارهاي مورد بررسي عبارت بودند از: 1- آبياري معمولي تمام جويچه ها، 2- آبياري جويچه ها يك در ميان ثابت، 3- آبياري جويچه ها يك در ميان متغير، 4- آبياري جويچه ها يك در ميان ثابت تا ابتداي مرحله تشكيل غده، 5- آبياري جويچه ها يك در ميان ثابت تا انتهاي مرحله تشكيل غده، 6- آبياري جويچه ها يك در ميان متغير تا ابتداي مرحله تشكيل غده، و 7- آبياري جويچه ها يك در ميان متغير تا انتهاي مرحله تشكيل غده. در هر نوبت آبياري، حجم آب مورد نياز بر اساس روش پنمن- مانتيس محاسبه و با استفاده از كنتور حجمي و لوله هاي پلي اتيلن در اختيار هر تيمار قرار داده شد. نتايج دو سال آزمايش نشان دادکه در تيمارهاي آبياري جويچه اي يك در ميان ثابت و متغير (تيمارهاي 2 و 3)، ارتفاع بوته، تعداد غده در هر بوته، متوسط وزن غده ها و در نهايت عملكرد محصول به شدت كاهش يافته است. بين تيمار آبياري معمولي تمام جويچه ها (تيمار 1) و ساير تيمارها (تيمارهاي 4، 5، 6، 7) از نظر صفات مورد بررسي اختلاف معني دار مشاهده نشد. بنابراين، با مديريت مناسب آبياري مي توان در مراحل اوليه رشد و حتي تا انتهاي مرحله تشكيل غده مصرف آب را كاهش داد بي آنكه تاثيري معني دار در كاهش عملكرد داشته باشد. براي تحليل اقتصادي از روش بودجه بندي جزيي و شاخص نسبت درآمد ناخالص به هزينه توليد استفاده شد. در تجزيه و تحليل اقتصادي مشخص شد که تيمار 7 داراي نسبت درآمد ناخالص به هزينه توليد برابر 3.03 است و مصرف آب در آن به جاي 8634.7 مترمكعب (تيمار1)، 7250 مترمكعب در هكتار است (16 درصد کاهش يا صرفه جويي حدود 1384.7 مترمكعب در هكتار). بنابراين توصيه مي شود آبياري بر اساس تيمار 7 انجام گيرد تا بدون نقصان معني دار عملكرد، ضمن صرفه جويي در مصرف آب، هزينه هاي كارگري مربوط به آبياري نيز كاهش يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی