نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1387 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 63 تا صفحه 80 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني منحني مشخصه رطوبتي با استفاده از منحني دانه بندي خاك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
منحني مشخصه رطوبتي خاک يکي از مهم ترين خصوصيات خاک در تعيين ويژگي هاي هيدروليکي از جمله هدايت هيدروليکي غير اشباع است. از آنجا که اندازه گيري اين ويژگي اجتناب ناپذير است تلاش محققان همواره بر آن بوده تا با روش هاي غيرمستقيم، مانند توابع انتقالي و روابط تجربي، دستيابي به اين ويژگي خاک را آسان سازند. در اين مطالعه با توجه به ارتباط تنگاتنگ بين منحني مشخصه رطوبتي و منحني دانه بندي خاک و با استفاده از هندسه فرکتالي سعي شد تا رابطه اي منطقي بين ابعاد فرکتالي اين دو منحني به دست آيد تا بر اساس آن بتوان با اندازه گيري منحني دانه بندي خاک به عنوان يک ويژگي سهل الوصول، منحني رطوبتي خاک را تخمين زد. به همين منظور از 40 نمونه خاک شامل 7 بافت مختلف استفاده شد. پس از آن، دو رابطه لگاريتمي براي تعيين بعد فرکتالي منحني دانه بندي (Dp) و منحني مشخصه رطوبتي (Ds) بر اساس درصد رس آنها با ضريب همبستگي 0.96 و 0.93 ارائه شد. و سرانجام يک رابطه غيرخطي درجه سه بين دو بعد فرکتالي Ds و Dp با ضريب همبستگي 0.94 به دست آمد. براي ارزيابي اين رابطه از مشخصات فيزيکي 5 نمونه خاک با بافت مختلف در استان فارس استفاده شد. بدين ترتيب که ابتدا بر اساس بعد فرکتالي محاسبه شده از منحني دانه بندي، بعد فرکتالي مربوط به منحني مشخصه رطوبتي آنها تعيين و منحني مشخصه رطوبتي با استفاده از مدل ژو تخمين زده شد. به منظور افزايش دقت در پيش بيني منحني مشخصه رطوبتي، با ارائه مدل واسنجي و با استفاده از دو نقطه اندازه گيري شده از منحني مشخصه رطوبتي سعي شد تا مقادير پيش بيني شده رطوبت اصلاح شوند. مقادير واسنجي و اندازه گيري شده رطوبت خاک با استفاده از آناليز پارامترهاي آماري خطاي استاندارد نسبي (RSE) و ضريب آکائيک (AIC) مقايسه شدند. نتايج نشان داد که مدل واسنجي قادر است مقادير RSE و AIC را به ترتيب از 50 تا 85 درصد و 20 تا 93 درصد کاهش دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قنبریان علویجه، ب.، و لیاقت، ع.، و شرفا، م.، و مقیمی عراقی، س. (1387). پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه بندی خاک. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی, 9(1), 63-80. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=141518Vancouver : کپی

قنبریان علویجه بهزاد، لیاقت عبدالمجید، شرفا مهدی، مقیمی عراقی سامان. پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه بندی خاک. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. 1387 [cited 2022May28];9(1):63-80. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=141518IEEE : کپی

قنبریان علویجه، ب.، لیاقت، ع.، شرفا، م.، مقیمی عراقی، س.، 1387. پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه بندی خاک. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی, [online] 9(1), pp.63-80. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=141518. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 158 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی