نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 61 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر رژيم هاي مختلف آب آبياري و کود نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد پنبه در روش هاي آبياري باراني و شياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات پنبه کشور، گرگان
 
چکیده: 
آب آبياري و کود نيتروژن، دو عامل بسيار مهم در افزايش عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه هستند. در اين راستا پژوهشي به منظور بررسي تاثير روش آبياري، ميزان آب آبياري و مقادير مختلف کود نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد پنبه رقم سپيد در ايستگاه تحقيقات پنبه هاشم آباد گرگان انجام شد. آزمايش به صورت كرت هاي دو بار خرد شده با طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي و در 3 تكرار طي سال زراعي 87-1386 اجرا شد. دو روش آبياري باراني و شياري به عنوان فاکتور اصلي، مقادير آب آبياري 0، 33، 66، 100 و 133 درصد نياز آبي گياه به عنوان فاکتور فرعي و پنج سطح كود سرك نيتروژن به مقادير 0، 33، 66، 100 و 133 درصد توصيه كودي به عنوان فاکتور فرعي فرعي در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که بين دو روش آبياري از نظر وزن غوزه، شاخص بذر، تعداد دانه در غوزه و شاخص الياف اختلاف معني دار آماري وجود داشته اما از نظر عملکرد وش و عملکرد الياف اختلاف معني داري وجود نداشت. ميزان عملکرد وش تحت تاثير تيمارهاي مختلف آب آبياري قرار گرفت و نتايج نشان داد که بيش ترين عملکرد وش مربوط به تيمار 66 درصد آب آبياري با 1996.60 کيلوگرم وش در هکتار بود. سطوح مختلف آب آبياري بر تمام اجزا عملکرد به جز تعداد دانه در غوزه داراي اختلاف معني دار بود. همچنين اثر مقادير مختلف کود ازت بر عملکرد وش، تعداد غوزه در بوته و عملکرد الياف معني دار شد. بررسي مقايسه ميانگين ها نشان داد که عملکرد وش و عملکرد الياف در تيمار 133 درصد کود نيتروژن تفاوت معني داري با سه تيمار 33، 66 و 100 درصد نداشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فتحی، د.، و سهرابی، ب.، و کوچک زاده، م. (1390). بررسی اثر رژیم های مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در روش های آبیاری بارانی و شیاری. تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی), 4(1), 61-74. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=141296Vancouver : کپی

فتحی داوود، سهرابی برهان، کوچک زاده مهدی. بررسی اثر رژیم های مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در روش های آبیاری بارانی و شیاری. تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی). 1390 [cited 2022August16];4(1):61-74. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=141296IEEE : کپی

فتحی، د.، سهرابی، ب.، کوچک زاده، م.، 1390. بررسی اثر رژیم های مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در روش های آبیاری بارانی و شیاری. تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی), [online] 4(1), pp.61-74. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=141296. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 247 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی