برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  20/1 , شماره  3 ; از صفحه 47 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

رونديابي هيدروليکي سيلاب به روش موج ديناميک و مقايسه با رونديابي هيدرولوژيکي ماسکينگام خطي و غيرخطي (مطالعه موردي: ليقوان چاي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

رونديابي جريان يک روش رياضي براي پيش بيني تغييرات حجم، سرعت و شکل يک موج سيل در يک کانال به صورت تابعي از زمان مي باشد که اهميت زيادي در مهندسي رودخانه، کنترل و کاهش خطرات سيل، حفاظت رودخانه، مدل سازي جريان در مخازن و سرريزها دارد. حل مساله رونديابي سيلاب بسته به شرايط و اطلاعات موجود از رودخانه مي تواند به روش هاي هيدروليکي و هيدرولوژيکي انجام پذيرد. در تحقيق حاضر رونديابي هيدروليکي با استفاده از روش تفاضلات محدود 4 نقطه اي ماسکينگام بر مبناي معادله موج ديناميک سنت - ونانت انجام پذيرفت. بعلاوه، روش هاي هيدرولوژيکي ماسکينگام به صورت مدل هاي خطي و غيرخطي به منظور مقايسه بکار گرفته شد که در آن براي تخمين پارامترهاي مدل ماسکينگام از روش کمترين مربعات خطاها استفاده شد. در مسير مهران رود بين ايستگاه هاي هيدرومتري ليقوان و هروي با استفاده از هيدروگرافهاي ورودي بالادست (ايستگاه ليقوان) و هيدرگرافهاي خروجي پايين دست (ايستگاه هروي) سه رويداد سيل براي رونديابي سيلاب انتخاب گرديد. در رونديابي هيدروليکي با استفاده از هيدروگراف ورودي و مشخصات هيدروليکي مسير، هيدروگراف خروجي بدست آمد. مشخصات هيدروليکي بکار گرفته شده در اين روش شامل شيب طولي، شيب ديواره هاي جانبي، عرض کف و طول مسير مي باشد. در رونديابي هيدرولوژيکي يکي از هيدروگرافهاي سيلاب ورودي به انضمام هيدروگراف سيلاب خروجي مربوطه جهت محاسبه پارامترهاي مدل هاي خطي و غيرخطي ماسکينگام بکارگرفته شد. سپس پارامترهاي نتيجه شده براي ارزيابي برازش نکويي مدل ها با بکارگيري دو رويداد ديگر سيلاب ورودي و خروجي مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج نشان داد که هيدروگراف هاي خروجي بدست آمده از رونديابي هيدروليکي به روش موج ديناميک (روش تفاضلات محدود 4 نقطه اي ماسکينگام) سازگاري و تطبيق بيشتري با هيدروگراف خروجي مشاهداتي در مقايسه با روش هاي هيدرولوژيکي ماسکينگام دارند. همچنين کارائي ضعيف مدل خطي در مقايسه با مدل هاي غيرخطي ماسکينگام مشاهده گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 552
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی