نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  20/1 , شماره  3 ; از صفحه 47 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

رونديابي هيدروليکي سيلاب به روش موج ديناميک و مقايسه با رونديابي هيدرولوژيکي ماسکينگام خطي و غيرخطي (مطالعه موردي: ليقوان چاي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
رونديابي جريان يک روش رياضي براي پيش بيني تغييرات حجم، سرعت و شکل يک موج سيل در يک کانال به صورت تابعي از زمان مي باشد که اهميت زيادي در مهندسي رودخانه، کنترل و کاهش خطرات سيل، حفاظت رودخانه، مدل سازي جريان در مخازن و سرريزها دارد. حل مساله رونديابي سيلاب بسته به شرايط و اطلاعات موجود از رودخانه مي تواند به روش هاي هيدروليکي و هيدرولوژيکي انجام پذيرد. در تحقيق حاضر رونديابي هيدروليکي با استفاده از روش تفاضلات محدود 4 نقطه اي ماسکينگام بر مبناي معادله موج ديناميک سنت - ونانت انجام پذيرفت. بعلاوه، روش هاي هيدرولوژيکي ماسکينگام به صورت مدل هاي خطي و غيرخطي به منظور مقايسه بکار گرفته شد که در آن براي تخمين پارامترهاي مدل ماسکينگام از روش کمترين مربعات خطاها استفاده شد. در مسير مهران رود بين ايستگاه هاي هيدرومتري ليقوان و هروي با استفاده از هيدروگرافهاي ورودي بالادست (ايستگاه ليقوان) و هيدرگرافهاي خروجي پايين دست (ايستگاه هروي) سه رويداد سيل براي رونديابي سيلاب انتخاب گرديد. در رونديابي هيدروليکي با استفاده از هيدروگراف ورودي و مشخصات هيدروليکي مسير، هيدروگراف خروجي بدست آمد. مشخصات هيدروليکي بکار گرفته شده در اين روش شامل شيب طولي، شيب ديواره هاي جانبي، عرض کف و طول مسير مي باشد. در رونديابي هيدرولوژيکي يکي از هيدروگرافهاي سيلاب ورودي به انضمام هيدروگراف سيلاب خروجي مربوطه جهت محاسبه پارامترهاي مدل هاي خطي و غيرخطي ماسکينگام بکارگرفته شد. سپس پارامترهاي نتيجه شده براي ارزيابي برازش نکويي مدل ها با بکارگيري دو رويداد ديگر سيلاب ورودي و خروجي مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج نشان داد که هيدروگراف هاي خروجي بدست آمده از رونديابي هيدروليکي به روش موج ديناميک (روش تفاضلات محدود 4 نقطه اي ماسکينگام) سازگاري و تطبيق بيشتري با هيدروگراف خروجي مشاهداتي در مقايسه با روش هاي هيدرولوژيکي ماسکينگام دارند. همچنين کارائي ضعيف مدل خطي در مقايسه با مدل هاي غيرخطي ماسکينگام مشاهده گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اولادغفاری، ا.، و فاخری فرد، ا.، و ناظمی، ا.، و قربانی، م. (1389). روندیابی هیدرولیکی سیلاب به روش موج دینامیک و مقایسه با روندیابی هیدرولوژیکی ماسکینگام خطی و غیرخطی (مطالعه موردی: لیقوان چای). دانش آب و خاک (دانش کشاورزی), 20/1(3), 47-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=141126Vancouver : کپی

اولادغفاری ابوالفتح، فاخری فرد احمد، ناظمی امیرحسین، قربانی محمدعلی. روندیابی هیدرولیکی سیلاب به روش موج دینامیک و مقایسه با روندیابی هیدرولوژیکی ماسکینگام خطی و غیرخطی (مطالعه موردی: لیقوان چای). دانش آب و خاک (دانش کشاورزی). 1389 [cited 2022May21];20/1(3):47-60. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=141126IEEE : کپی

اولادغفاری، ا.، فاخری فرد، ا.، ناظمی، ا.، قربانی، م.، 1389. روندیابی هیدرولیکی سیلاب به روش موج دینامیک و مقایسه با روندیابی هیدرولوژیکی ماسکینگام خطی و غیرخطی (مطالعه موردی: لیقوان چای). دانش آب و خاک (دانش کشاورزی), [online] 20/1(3), pp.47-60. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=141126. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 473 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی