5 SID.ir | بررسي زمان تاخير در تشخيص و درمان سل ريوي در استان کردستان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي زمان تاخير در تشخيص و درمان سل ريوي در استان کردستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: بر اساس گزارش WHO تقريبا يک سوم مردم جهان به مايکوباکتريوتوبرکولوزيس آلوده شده اند و در خطر ابتلا به بيماري سل قرار دارند و هر ساله حدود 9ميليون نفر به سل فعال مبتلا شده و 3 ميليون نفر به علت اين بيماري جان خود را از دست مي دهند. تشخيص زودرس و شروع درمان در ابتداي بيماري سل نقش اساسي در کنترل آن دارد. تاخير در تشخيص و درمان ممکن است باعث بدتر شدن وضعيت بيماري، افزايش خطر مرگ و مير و افزايش انتقال در جامعه شد. اين پژوهش به صورت توصيفي – مقطعي و تحليلي، جهت تعيين زمان تاخير در تشخيص و درمان سل ريوي در استان کردستان انجام شد.
روش کار: تمامي بيماران جديد سل ريوي اسمير مثبت تشخيص داده شده در سال 1388 در استان کردستان وارد مطالعه شدند. داده هاي مورد نياز از پرونده بيماران مسلول موجود در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي کردستان و واحد بيماري سل شهرستان ها جمع آوري شد. اين پژوهش به صورت توصيفي – مقطعي و تحليل، جهت تعيين هر يک از زمان هاي تاخير در تشخيص و درمان سل و عوامل مرتبط با آن انجام شد. براي هر بيمار اطلاعات دموگرافيک، علايم باليني، تاريخ شروع علايم باليني، تاريخ تشخيص و درمان بيماري جمع آوري گرديد. داده ها پس از جمع آوري وارد نرم افزار
SPSS شد. براي تحليل متغيرها از آزمون هاي ANOVA t، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيوني استفاده شد و در سطح معني داري P<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: دراين پژوهش ميانگين کلي هر يک از زمان هاي تاخير بيمار، تاخير در تشخيص، تاخير در درمان و کل زمان تاخير به ترتيب
45.6±36.5، 16.8±22.2، 1.7±0.9 و 64.2±46.2 روز بود.
ميانگين تاخير بيمار و کل زمان تاخير در افراد مجرد کمترين افراد متاهل بود (
P=0.01). ميانگين تاخير بيمار در مردان کمتر از زنان بود (P=0.03).
نتيجه گيري: دراين پژوهش هر يک از زمان هاي تاخير در مقايسه با ساير مطالعات در ايران و مناطق مختلف دنيا کمتر و قابل قبول مي باشد با اين حال نياز به افزايش توان علمي و آگاهي هاي پرسنل بهداشتي و درماني در مورد سل ريوي وجود دارد زيرا اين زمان هاي تاخير جهت تحت کنترل در آوردن سل زياد مي باشد. زمان تاخير بيمار در مردان کمتر از زنان بود. هر يک از زمان هاي تاخير در افراد مجرد بيشتر بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی