برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  - , شماره  77 ; از صفحه 25 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد اميد زندگي و ارتباط آن با عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در جمعيت شهري مناطق مختلف شهر تهران در سال 1387 (طرح سنجش عدالت در شهر)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

مقدمه: اميد زندگي (Life Expectancy) در بدو تولد معرف متوسط سال هايي است که يک نوزاد به دنيا آمده عمر خواهد کرد. در کنار ميزان هاي مرگ و مير، اميد زندگي از شاخص هاي مهم و نه تنها متاثر از «مولفه هاي اجتماعي سلامت يا SDH ((Social Determinants of Health» بلکه بيانگر وضعيت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي هر جامعه است شاخص اميد زندگي به يکي از نشانگرهاي نوسانات نابرابري هاي سلامت (Health Inequalities) در جوامع گوناگون تبديل شده است. پژوهش حاضر با هدف برآورد اميد زندگي و ارتباط آن با عوامل اجتماعي موثر بر سلامت – براي نخستين بار در سطح يک کلان شهر – در جمعيت شهري ساکن در مناطق مختلف شهر تهران در سال 1387 به انجام رسيد.
روش بررسي: جهت اجراي اين پژوهش اطلاعات مورتاليتي جمع آوري شده از طريق «طرح سنجش عدالت» شهر تهران (
Tehran Urban HEART Study) به همراه ساير متغيرهاي ثبت شده در زمينه عوامل اجتماعي موثر بر سلامت مورد ارزيابي قرار گرفت. براي اين منظور 22492 خانوار شامل 81665 نفر مشتمل بر 41585 نفر مرد و 40080 نفر زن در 5 منطقه شهر تهران (شمال، شرق، غرب، مرکز و جنوب) در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته و متغيرهاي مربوط به متوفيان در سال 1387 شامل تعداد، جنسيت و سن فوت در کنار متغيرهاي مربوط به عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در خانوار، همچون شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، هزينه هاي خانوار، سطح تحصيلات، وضعيت مسکن و پوشش بيمه اي، شغل سرپرست، سرمايه اجتماعي و ... در کنار متغيرهاي زمينه اي و نيز محل سکونت هر خانوار از آنها استخراج شد. سپس جداول عمر کلي و مقدار اميد زندگي، به تفکيک دو جنس و همچنين به تفکيک مناطق مختلف محاسبه گرديد و با استفاده از نرم افزارهاي SPSS v.17 و STATA v.10 آناليزهاي اکولوژيک و تراکم (Concentration Analysis) جهت بررسي تاثير عوامل اجتماعي تعيين کننده سلامت بر نابرابري هاي مورتاليتي و اميد زندگي به انجام رسيد.
يافته ها: اميد زندگي در جمعيت شهر تهران به طور کلي (
75.50-78.69،%95 CI ) 77.98 سال محاسبه گرديد که در زنان 77.79-82.13)، (%95 CI 79.96 سال به طور معني داري بيش از مردان 72.22-76.85)، (%95 CI 74.53 سال بود (P<0.05). در حالي که بالاترين مقدار اميد زندگي در مناطق شرقي 81.64 و شمالي 79.43 تهران محاسبه گرديد، جنوب شهر با 74.38 سال از کمترين اميد زندگي برخوردار بود. نتايج آناليز تحليلي حاکي از آن بود که به طور معني داري مورتاليتي در خانوارهاي با هزينه هاي غيرخوراکي کمتر (P<0.0001، -0.1599=ضريب تراکم) و نيز افراد با سطوح تحصيلي پايين تر (P<0.0001، -0.177=ضريب تراکم) متراکم شده است. در آناليز اکولوژيک نيز اميد زندگي به طور معني داري با بعد خانوار (P=0.025، r=-0.486) و فراواني زيرگروه اقتصادي – اجتماعي پنجم يا 5-SC (P=0.029، r=-0.476) همبستگي معکوس و با هزينه هاي غيرخوراکي خانوار (P<0.001، r=+0.695)، سرانه هزينه (P=0.009، r=+0.553) و نيز فراواني زيرگروه اقتصادي – اجتماعي اول يا 1-SC (P<0.001، r=+0.437) همبستگي مستقيم دارد.
نتيجه گيري: هرچند برآوردهاي اميد زندگي در مناطق مختلف شهر تهران بيش از مقادير کشوري و يا مقادير مورد انتظار بود، ليکن برابري در اين مقادير به ويژه بين مناطق مرفه و محروم شهر قابل توجه و بارز مي باشد. عوامل اجتماعي نظير جنسيت، سرانه هزينه و هزينه هاي غيرخوراکي خانوار، سطح تحصيلات، زيرگروه اقتصادي – اجتماعي و بعد خانوار به طور معني داري با ميزان هاي مورتاليتي و اميد زندگي در ارتباط هستند. مطالعه حاضر براي نخستين بار ارتباط بين
SDH و اميد زندگي در سطح يک کلان شهر در دنيا را نشان ميدهد. به نظر مي رسد سياستگزازان نظام سلامت و برنامه ريزان شهري مي بايست توجه بيشتري به نابرابري هاي اجتماعي – اقتصادي و تاثير آن بر نابرابري هاي سلامت داشته باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرشته نژاد، س.، و اسدی لاری، م.، و مرادی لاکه، م.، و واعظ مهدوی، م.، و متولیان، س.، و افکاری، م. (1389). برآورد امید زندگی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در جمعیت شهری مناطق مختلف شهر تهران در سال 1387 (طرح سنجش عدالت در شهر). طب و تزکیه, -(77), 25-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=141091Vancouver : کپی

فرشته نژاد سیدمحمد، اسدی لاری محسن، مرادی لاکه مازیار، واعظ مهدوی محمدرضا، متولیان سیدعباس، افکاری محمداسحاق. برآورد امید زندگی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در جمعیت شهری مناطق مختلف شهر تهران در سال 1387 (طرح سنجش عدالت در شهر). طب و تزکیه. 1389 [cited 2021September24];-(77):25-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=141091IEEE : کپی

فرشته نژاد، س.، اسدی لاری، م.، مرادی لاکه، م.، واعظ مهدوی، م.، متولیان، س.، افکاری، م.، 1389. برآورد امید زندگی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در جمعیت شهری مناطق مختلف شهر تهران در سال 1387 (طرح سنجش عدالت در شهر). طب و تزکیه, [online] -(77), pp.25-40. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=141091. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1477 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی