برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر فيتات و فيتاز بر مصرف غذا، رشد، قابليت هضم و فعاليت تريپسين در قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

در اكثر آزمايشات اثر فيتات ( با يا بدون فيتاز) از اثر افزايشي فيتات موجود در كنجاله هاي گياهي جدا نشده است. يك آزمايش 12 هفته اي بر روي قزل آلاي رنگين كمان ( با وزن متوسط 28.9 گرم) براي تعيين اثرات جداگانه و تركيبي فيتات و فيتاز بر روي مصرف غذا، فعاليت تريپسين، قابليت هضم و رشد انجام شد. جيره هاي بدون فيتات و فيتاز، با 2000 واحد فيتاز در هر كيلوگرم جيره، با 10 گرم فيتات در هر كيلوگرم جيره و با 10 گرم فيتات و 2000 واحد در هر كيلوگرم جيره تهيه شد. جيره پايه حاوي فسفر كافي و ديگر مواد معدني بود تا نيازهاي قزل آلاي رنگين كمان تامين شود. براي تجزيه و تحليل داده ها از آناليز واريانس دو طرفه و براي مقايسه ميانگين، آزمون دانكن از برنامه اس اي اس در سطح 0.05 درصد استفاده شد. افزودن فيتات هيچ تاثير آماري معني داري (p>0.05) بر مصرف غذا يا وزن کسب شده وجود نداشت ولي قابليت هضم پروتئين را به طور معني داري (p<0.05) كاهش داد اگرچه هيچ كاهشي در فعاليت تريپسين وجود نداشت. فيتاز اثر فيتات را بر قابليت هضم پروتئين خنثي كرد. فيتاز هيچ اثري بر مصرف غذا نداشت اما به طور معني داري (p>0.05) رشد را در جيره هاي با يا بدون فيتات افزايش داد. راندمان غذا به طور معني داري (p<0.05) در ماهيان تغذيه شده با جيره حاوي فيتاز و فيتات و نه در جيره هاي حاوي هر يك بهبود يافت. اهميت اين آزمايش جداسازي اثر مستقيم فيتاز و فيتات افزوده شده به شكل خالص از اثرات فيتات موجود در ديگر اجزاي جيره حاوي فيتات بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی