برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  6 , شماره  20 ; از صفحه 45 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رقم، تراکم و آرايش کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام پاييزه کلزا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، گروه باغبانی، ابهر، ایران
 
چکیده: 
به منظور بررسي اثر رقم، تراکم و آرايش کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر در سال زراعي 87-1386 به صورت اسپيليت پلات فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار انجام شد. در اين تحقيق ارقام ليكورد، طلايه و مودنا به عنوان فاکتور اصلي و دو عامل تراکم (بر اساس فاصله بوته روي رديف 5، 12.5 و 20 سانتي متر و آرايش کاشت (به صورت زيكزاك و مستطيلي) به صورت فاکتوريل در کرت هاي فرعي در نظر گرفته شدند. صفات مورد ارزيابي شامل مراحل نمو، تعداد خورجين در گياه، تعداد خورجين در واحد سطح، تعداد خورجين در هر شاخه، تعداد شاخه فرعي در گياه، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد روغن و عملکرد روغن بود. نتايج نشان داد که رشد و نمو کلزا کمتر تحت تاثير تراکم و آرايش کاشت قرار گرفت و در تمام تيمارها تقريبا بر هم منطبق بود، ولي زمان وقوع هر مرحله در سه رقم مورد آزمايش متفاوت بود. همه صفات مورد مطالعه تحت تاثير رقم قرار داشتند. اثر تراکم بر تعداد خورجين در گياه، تعداد خورجين در واحد سطح، تعداد شاخه فرعي در گياه، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت و عملکرد روغن معني دار بود. اثر آرايش کاشت بر تعداد خورجين در واحد سطح، تعداد خورجين در هر شاخه، تعداد دانه در خورجين، عملکرد دانه، شاخص برداشت و عملکرد روغن معني دار بود. اثر متقابل رقم، تراکم و آرايش کاشت براي همه صفات معني دار بود. در خصوص اثر رقم بر عملکرد دانه و درصد روغن به ترتيب رقم ليکورد و مودنا، در خصوص اثر تراکم بر عملکرد دانه، فاصله بوته روي رديف 5 سانتي متر و در خصوص اثر آرايش کاشت بر عملکرد دانه و درصد روغن آرايش کاشت زيکزاک و نهايتا در بررسي متقابل رقم، تراکم و آرايش کاشت بر عملکرد دانه و درصد روغن به ترتيب رقم طلايه، فاصله بوته روي رديف 20 سانتي متر و آرايش کاشت زيکزاک و رقم مودنا، فاصله بوته روي رديف 20 سانتي متر و آرايش کاشت مستطيلي) تيمارهاي برتر بودند. با توجه به اين که هدف اصلي از کاشت اين گياه تهيه روغن آن مي باشد، لذا تيمار طلايه، فاصله بوته روي رديف 20 سانتي متر و آرايش کاشت زيکزاک به دليل توليد بالاي روغن ( 1571.85 کيلو گرم در هکتار) مي تواند جهت کاشت در مناطق مشابه با شرايط اين آزمايش توصيه گردد. بيشترين عملکرد دانه را رقم ليکورد (3245 کيلو گرم در هکتار) داشت که داراي بيشترين شاخص برداشت (30.94 درصد) بود. با افزايش فاصله بوته روي رديف، عملکرد دانه و شاخص برداشت کاهش پيدا کرد. آرايش کاشت بر وزن هزار دانه و درصد روغن تاثيري نداشت، ولي سبب افزايش تعداد دانه در خورجين، تعداد خورجين در واحد سطح، شاخص برداشت و عملکرد روغن گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صالحی، ب.، و محمدی، ج.، و خدادادی، م. (1389). بررسی رقم, تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پاییزه کلزا. بوم شناسی گیاهان زراعی (دانش نوین کشاورزی), 6(20), 45-56. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=140249Vancouver : کپی

صالحی بهروز، محمدی جعفر، خدادادی محسن. بررسی رقم, تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پاییزه کلزا. بوم شناسی گیاهان زراعی (دانش نوین کشاورزی). 1389 [cited 2021December09];6(20):45-56. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=140249IEEE : کپی

صالحی، ب.، محمدی، ج.، خدادادی، م.، 1389. بررسی رقم, تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پاییزه کلزا. بوم شناسی گیاهان زراعی (دانش نوین کشاورزی), [online] 6(20), pp.45-56. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=140249. 

 
بازدید یکساله 325 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی