برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 149 تا صفحه 152 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کيفيت زندگي بيماران پيوند کليه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، تهران، ایران
 
چکیده: 

اهداف: در درمان هاي جايگزين کليه، هدف تنها طولاني کردن زندگي و حفظ سلامتي نيست، بلکه حفظ و ارتقاي کيفيت زندگي را نيز دربر مي گيرد. اين مطالعه، با هدف «بررسي وضعيت کيفيت زندگي بيماران پيوند کليه» انجام شد.
روش ها: اين مطالعه توصيفي مقطعي در سال 1388 بر روي 220 نفر از بيماران پيوند کليه در شهر تهران، با روش نمونه هاي در دسترس انجام شد. ابزار گردآوري داده شامل فرم جمع آوري اطلاعات فردي و پرسشنامه اندازه گيري کيفيت زندگي
(SF-36) است. از آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي و نرم افزار  SPSS14براي تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: ميانگين کيفيت زندگي در اين بيماران
60.6±18.7 و بيشترين و کمترين نمره به ترتيب در ابعاد درد 66.27±28.84 و محدوديت در ايفاي نقش به دلايل جسمي 46.67±36.91 به دست آمد. بين نمره کل کيفيت زندگي بر حسب جنسيت، تفاوت معني دار (p=0.001) مشاهده شد اما در بررسي ارتباط ساير متغيرهاي جمعيت شناختي و نمره کل کيفيت زندگي ارتباط معني دار مشاهده نشد (p>0.05).
نتيجه گيري: در اين بررسي، ميانگين کيفيت زندگي بيماران اندکي بيشتر از حد متوسط بود که با توجه به هزينه هاي پيوند و تحميل فشارهاي رواني و مالي زياد بر بيماران و خانواده ايشان، لزوم شناسايي مسايل و مشکلات پيش روي اين بيماران و نيز مسايل مختل کننده کيفيت زندگي ايشان، بيش از پيش روشن مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی