برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليلي بر توزيع فضايي جرايم در مناطق شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

فضاي جغرافيايي، محيط زندگي انسان و فعاليت هاي او به شمار مي رود و جرايم به عنوان عامل مخرب اجتماعي از سوي انسان در اين فضا صورت مي گيرند. هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين متغيرهاي محيطي با متغير نوع جرم، نحوه پراکندگي جرايم و شناسايي مناطق جرم خيز در مناطق شهر اصفهان است. روش تحقيق به صورت توصيفي - تحليلي و همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش کليه زندانياني (زنان و مردان) بوده اند که در سال 1388 به دليل ارتکاب جرم در زندان مرکزي شهر اصفهان به سر مي برده اند. با توجه به تعداد جامعه آماري مورد نظر، 334 نفر از مجرمان به عنوان نمونه آماري انتخاب شده اند. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از روش هاي کاي اسکوئر و ضرائب همبستگي و براي تحليل داده ها و ترسيم نقشه هاي پراکنش جرايم، از نرم افزارهاي SPSS وArc/GIS ، استفاده شده است.
نتايج نشان مي دهد که بيشترين نوع جرم از ميان تعداد نمونه مورد نظر به صورت سرقت بوده است. بيشترين تعداد جرايم در محلات مسکوني به وقوع پيوسته است و بين متغيرهاي زمان وقوع جرم و نوع جرم، مناطق وقوع جرم و نوع جرم و تراکم جمعيت و تعداد جرايم، رابطه معناداري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 344
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی