برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  7 , شماره  2 ; از صفحه 11 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان و نوع استفاده از اينترنت در رابطه با سلامت روان و عملکرد تحصيلي دانش آموزان شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

موضوع پژوهش حاضر بررسي و مقايسه ميزان و نوع استفاده از اينترنت در رابطه با سلامت روان و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوم دبيرستان هاي شهر تهران در سال تحصيلي 1387 بود. براي اجراي اين پژوهش نمونه اي با حجم 250 نفر دانش آموز (126 دختر و 124 پسر) به روش نمونه گيري تصادفي از نوع خوشه اي انتخاب شد. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه سلامت عمومي فرم 28 سوالي گلدبرگ و هيلدگ (1979)، پرسشنامه استفاده از اينترنت المتريف (2000) و پرسشنامه محقق ساخته (1387)، استفاده شد. در اين پژوهش از معدل ترم اول دانش آموزان سال دوم دبيرستان به عنوان ملاک عملکرد تحصيلي استفاده شد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده از روش ضريب همبستگي، تحليل واريانس يک راهه، آزمون شفه و آزمون T مستقل استفاده شد. نتايج اين تحليل نشان داد که بين ميزان و نوع استفاده از اينترنت با عملکرد تحصيلي رابطه معکوس معني دار وجود دارد و همچنين بين ميزان و نوع استفاده از اينترنت با سلامت روان همبستگي معکوس معني داري ديده مي شود، اما در اين پژوهش تفاوتي بين دو جنس در ميزان و نوع استفاده از اينترنت مشاهده نشد. به طور کلي پژوهش حاضر نشان داد با افزايش ميزان استفاده از اينترنت عملکرد تحصيلي و سلامت روان دانش آموزان کاهش مي يابد و نيز هر چه افراد استفاده ارتباطي و تفريحي بيشتري با اينترنت داشته باشند عملکرد تحصيلي و سلامت روان آنها کاهش مي يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رنجبر، ز.، و درویزه، ز.، و نراقی زاده، ا. (1390). مقایسه میزان و نوع استفاده از اینترنت در رابطه با سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهر تهران. مطالعات روان شناختی, 7(2), 11-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=139211Vancouver : کپی

رنجبر زهرا، درویزه زهرا، نراقی زاده افسانه. مقایسه میزان و نوع استفاده از اینترنت در رابطه با سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهر تهران. مطالعات روان شناختی. 1390 [cited 2021June21];7(2):11-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=139211IEEE : کپی

رنجبر، ز.، درویزه، ز.، نراقی زاده، ا.، 1390. مقایسه میزان و نوع استفاده از اینترنت در رابطه با سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهر تهران. مطالعات روان شناختی, [online] 7(2), pp.11-35. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=139211. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 344 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی