ETM، شاخص هاي شوري، تبديل تسلدکپ، مدل رقومي ارتفاع، سنجش از دور، GIS" title="(Q3): sans-serif" lang="FA">، شاخص هاي شوري، تبديل تسلدکپ، مدل رقومي ارتفاع، سنجش از دور، GIS">sans-serif" lang="FA">، شاخص هاي شوري، تبديل تسلدکپ، مدل رقومي ارتفاع، سنجش از دور، GIS(Q3)" />
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تهيه نقشه خاک هاي تحت تاثير شوري و قليائيت با استفاده از داده هاي سنجنده +ETM در بخشي از دشت قزوين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 
يکي از فرايندهاي غالب تخريب خاک در مناطق خشک و نيمه خشک شور و سديمي شدن خاک ها مي باشد. تحقيق حاضر به منظور ارزيابي قابليت داده هاي ماهواره Landsat7 در شناسايي و تفکيک خاک هاي شور و سديمي با استفاده از مطالعات صحرايي و نتايج آزمايشگاهي خاک ها، در دشت قزوين صورت گرفت. در اين تحقيق ابتدا کلاس هاي طيفي منطقه مورد مطالعه در تصوير استخراج و سپس با کمک اطلاعات جانبي و مطالعات صحرايي به کلاس هاي شوري و قليائيت تبديل و در نهايت نقشه هاي EC و SAR به دست آمدند. نمونه برداري صحرايي با روش نمونه برداري طبقه بندي شده تصادفي انجام گرفت. با استفاده از نقشه خاک موجود، در هر واحد نقشه خاک حداقل يک پروفيل به منظور بررسي تغييرات عمقي شوري و قليائيت مورد مطالعه قرار گرفت. پارامترهاي pH، EC، کاتيون هاي Ca+2، Mg+2 و +Na و بافت در نمونه هاي خاک اندازه گيري شد. از اطلاعات کمکي مانند نقشه مدل رقومي ارتفاع و شيب براي افزايش دقت طبقه بندي استفاده گرديد. شاخص هاي BI، SI، SAVI، PVI، SRVI، NDVI و NDSI و هم چنين مولفه هاي اصلي و تبديل تسلدکپ تجزيه و تحليل شد. نقشه شوري مربوط به هر مجموعه باندي تهيه و سپس با نقشه واقعيت زميني تلاقي داده شد. نتايج نشان داد تلفيق مدل رقومي ارتفاع و تمامي باندهاي سنجنده داراي بالاترين صحت بود. از طرفي مشاهده شد باند حرارتي دقت طبقه بندي را افزايش داد که تاييد کننده نقش موثر اين باند در طبقه بندي خاک هاي شور و سديمي است. در بين تکنيک هاي پردازش تصوير، تبديل تسلدکپ و شاخص ها داراي صحت بالايي بودند. شاخص مطلوب داراي صحت کلي نسبتا پاييني بود. نتايج نشان داد که پوسته هاي صاف با رنگ روشن، خصوصا پوسته هاي بدون درز و شکاف موجب افزايش بازتاب ها در تمامي باندهاي سنجنده گرديدند. دقت طبقه بندي نقشه قليائيت کمتر از نقشه شوري بود و در نقشه قليائيت دقت طبقه بندي کلاس ها با قليائيت متوسط کمتر از کلاس هاي با قليائيت کم و زياد بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خدادادی، م.، و عسکری، م.، و سرمدیان، ف.، و حیدری، ا.، و رفاهی، ح.، و نوروزی، ع.، و متین فر، ح. (1387). تهیه نقشه خاک های تحت تاثیر شوری و قلیائیت با استفاده از داده های سنجنده +ETM در بخشی از دشت قزوین. پژوهش و سازندگی, 21(3 (پی آیند 80) در زراعت و باغبانی), 77-90. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=139095Vancouver : کپی

خدادادی مارال، عسکری محمدصادق، سرمدیان فریدون، حیدری احمد، رفاهی حسینعلی، نوروزی علی اکبر، متین فر حمیدرضا. تهیه نقشه خاک های تحت تاثیر شوری و قلیائیت با استفاده از داده های سنجنده +ETM در بخشی از دشت قزوین. پژوهش و سازندگی. 1387 [cited 2022January19];21(3 (پی آیند 80) در زراعت و باغبانی):77-90. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=139095IEEE : کپی

خدادادی، م.، عسکری، م.، سرمدیان، ف.، حیدری، ا.، رفاهی، ح.، نوروزی، ع.، متین فر، ح.، 1387. تهیه نقشه خاک های تحت تاثیر شوری و قلیائیت با استفاده از داده های سنجنده +ETM در بخشی از دشت قزوین. پژوهش و سازندگی, [online] 21(3 (پی آیند 80) در زراعت و باغبانی), pp.77-90. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=139095. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 80 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی