برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  2-41 , شماره  4 ; از صفحه 557 تا صفحه 564 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين مشاركت مردم و پيامدهاي اجتماعي - اقتصادي، در طرح حبله ‌رود (مطالعه موردي استان تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 
چکیده: 

تحقيق حاضر به بررسي اثرات رابطه بين مشاركت مردم و پيامدهاي اجتماعي - اقتصادي، در طرح حبله‌ رود پرداخته است. اين تحقيق از نوع كاربردي، پيمايشي و به روش توصيفي و همبستگي مي ‌باشد. جمعيت مورد مطالعه شامل 178 نفر از روستاييان ساكن در محدوده 8 روستاي طرح حوزه آبخيز حبله ‌رود در استان تهران مي ‌باشد. اعتبار پرسشنامه ‌هاي تحقيق از طريق ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه برابر 89 درصد گرديد. شيوه اجراي تحقيق به صورت ميداني و با استفاده از پرسشنامه بوده و براي تجزيه و تحليل داده ‌ها از نرم ‌افزارSPSS  استفاده شده است. نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن نشان مي ‌دهد كه بين متغير ميزان مشاركت مردم در مراحل مختلف طرح حبله ‌رود با متغيرهاي افزايش آگاهي از اهداف طرح، ميزان پذيرش طرح، ايجاد گروه ‌هاي اجتماعي، افزايش مسووليت ‌پذيري، افزايش درآمد خانواده، افزايش توليد، دستيابي به اعتبارات جديد، افزايش حجم آب استحصالي حفاظت از منابع طبيعي و جلوگيري از سيل و فرسايش خاک رابطه مثبت و معني ‌داري وجود دارد. ضمن اين كه بين متغير ميزان مشاركت مردم در مراحل مختلف طرح حبله ‌رود با متغيرهاي كاهش مهاجرت از روستا، افزايش امكانات رفاهي، ايجاد همبستگي اجتماعي، دسترسي به نهاده‌ هاي جديد، افزايش فرصت ‌هاي شغلي و افزايش سطح زير كشت رابطه معني ‌داري مشاهده نشده است. نتايج حاصل از تاثير جمعي متغيرهاي مستقل (مشاركت فكري، مشاركت مالي و مشاركت در كارگاه‌ هاي آموزشي طرح حبله ‌رود كه مراحل مختلفي از ميزان مشاركت مردم در طرح حبله ‌رود هستند) بر متغير وابسته (وضعيت اقتصادي) با استفاده از روش گام به گام در رگرسيون چند متغيره نشان مي ‌دهد كه متغيرهاي مستقل 0.23 از تغييرات متغير وابسته را تعيين مي ‌كند. در رابطه با وضعيت اجتماعي (متغير وابسته) متغير مستقل مشاركت فكري 0.15 از تغييرات متغير وابسته را تعيين مي ‌كند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میردامادی، س.، و علی زاده فرد، م.، و علیمرادیان، پ. (1389). بررسی رابطه بین مشارکت مردم و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی, در طرح حبله ‌رود (مطالعه موردی استان تهران). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 2-41(4), 557-564. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=139019Vancouver : کپی

میردامادی سیدمهدی، علی زاده فرد مونا، علیمرادیان پرناز. بررسی رابطه بین مشارکت مردم و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی, در طرح حبله ‌رود (مطالعه موردی استان تهران). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1389 [cited 2021July24];2-41(4):557-564. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=139019IEEE : کپی

میردامادی، س.، علی زاده فرد، م.، علیمرادیان، پ.، 1389. بررسی رابطه بین مشارکت مردم و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی, در طرح حبله ‌رود (مطالعه موردی استان تهران). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 2-41(4), pp.557-564. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=139019. 

 
بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی