نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  14 , شماره  4 ; از صفحه 427 تا صفحه 434 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير اسيد فوليك بر سطح سرمي هورمون هاي لپتين و گرلين موثر بر مركز تنظيم اشتها و ميزان دريافت غذا در موشهاي صحرايي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 
چکیده: 
مقدمه: تاکنون مطالعه جامعي در زمينه شناسايي اثر اسيد فوليک بر دريافت غذا و مكانيسم هاي موثر صورت نگرفته است، بنابراين مطالعه اي با هدف تعيين اثر مكمل اسيد فوليك برسطح سرمي هورمون هاي لپتين و گرلين و ميزان دريافت غذا درموشهاي صحرايي نر به اجرا در آمد.روش ها: مطالعه اي تجربي، روي 30 سر موش صحرايي نر 21 روزه كه تحت شرايط محيطي يكسان قرار داشتند انجام شد. موشها پس از يك هفته دوره تطابق، به گروه گيرنده مكمل فولات به شكل (10 ميلي گرم بر ليترآب مصرفي) و كنترل تقسيم شدند. فولات بمدت 42 روز به آب مصرفي اضافه شد. حيوانات (هر هفته) توزين، آب و غذاي مصرفي هر 48 ساعت يک بار محاسبه شد. لپتين، گرلين و انسولين سرم به روش ELISA ارزيابي شد.يافته ها: درگروه مكمل فولات نسبت به گروه كنترل، دريافت آب وغذا به ترتيب به طور معني داري (p<0.05) و غير معني داري بيشتر بود. افزايش وزن معني دار بود (P<0.001). سطح سرمي لپتين و گرلين به ترتيب كمتر و بيشتر بود كه معني دار نبود. سطح سرمي انسولين بيشتر بود و معني داربود .(P<0.001) بين سطح لپتين و گرلين سرم با وزن كل بدن، دريافت آب و غذا همبستگي معني داري وجود نداشت. بين سطح هورمون انسولين سرم و دريافت آب و غذا r=0.6)، (P<0.001 و وزن كل بدن همبستگي معني داري مشاهده شد r=0.36)، .(P=0.05 نتيجه گيري: تجويز طولاني مدت فولات در موش هاي در حال رشد سبب افزايش وزن و دريافت آب و غذا شده كه احتمالا اين افزايش وزن بيشتر از طريق افزايش بافت هايي غيراز بافت چربي است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضایی، م.، و ثابت کسایی، م.، و کلانتری، ن.، و هدایتی، م.، و ابدی، ع.، و امیدوار، ن. (1389). تاثیر اسید فولیک بر سطح سرمی هورمون های لپتین و گرلین موثر بر مرکز تنظیم اشتها و میزان دریافت غذا در موشهای صحرایی نر. فیزیولوژی و فارماکولوژی (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY), 14(4), 427-434. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=138932Vancouver : کپی

رضایی منصور، ثابت کسایی معصومه، کلانتری ناصر، هدایتی مهدی، ابدی علیرضا، امیدوار نسرین. تاثیر اسید فولیک بر سطح سرمی هورمون های لپتین و گرلین موثر بر مرکز تنظیم اشتها و میزان دریافت غذا در موشهای صحرایی نر. فیزیولوژی و فارماکولوژی (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY). 1389 [cited 2022August17];14(4):427-434. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=138932IEEE : کپی

رضایی، م.، ثابت کسایی، م.، کلانتری، ن.، هدایتی، م.، ابدی، ع.، امیدوار، ن.، 1389. تاثیر اسید فولیک بر سطح سرمی هورمون های لپتین و گرلین موثر بر مرکز تنظیم اشتها و میزان دریافت غذا در موشهای صحرایی نر. فیزیولوژی و فارماکولوژی (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY), [online] 14(4), pp.427-434. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=138932. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی