برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه کيفيت زندگي زنان با نوع زايمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کاشان، جاده راوند، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: نتايج متناقضي در زمينه ارتباط بين کيفيت زندگي و نوع زايمان گزارش شده است. اين مطالعه به منظور تعيين رابطه کيفيت زندگي زنان با زايمان سزارين و طبيعي انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه تحليلي روي 300 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر کاشان طي سال هاي 87-1386 انجام شد. زنان بر اساس نوع زايمان در دو گروه 150 نفره سزارين و طبيعي قرار گرفتند. دو و چهار ماه پس از زايمان پرسشنامه اختصاصي کيفيت زندگي، توسط آنان تکميل شد. نمرات در ابعاد مختلف کيفيت زندگي براي هر دو گروه دو و چهار ماه پس از زايمان تعيين شد. سپس مقايسه داده ها بين دو گروه صورت پذيرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS-16 و آزمون هاي t-test، کاي اسکوئر، Mann-Whitey U test و pair t test تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ابعاد کيفيت زندگي دو ماه و چهار ماه بعد از زايمان در دو گروه زايمان سزارين و طبيعي تفاوتي نشان نداد؛ به جز بعد رضايت از زايمان که يافته ها نمره بالاتري را دو ماه پس از زايمان طبيعي (
P=0.03) و چهار ماه پس از زايمان طبيعي (P=0.018) نشان دادند. نمره بعد رضايت از زايمان دو ماه پس از زايمان به ترتيب در گروه زايمان طبيعي و سزارين 4.40±1.11 و 3.76±1.16 و چهار ماه پس از زايمان در دو گروه زايمان طبيعي و سزارين 4.13±1.40 و 3.82±1.22 تعيين شد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که تفاوت آماري معني داري در کيفيت زندگي زنان در زايمان سزارين و طبيعي دوماه و چهارماه پس از زايمان وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی