برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  2-41 , شماره  2 ; از صفحه 171 تا صفحه 180 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل ابزارهاي مديريت ريسک در گاوداري هاي صنعتي شيري شهرستان هاي اروميه و خوي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

هدف كلي تحقيق حاضر تحليل ابزارهاي مديريت ريسک در گاوداري ‌هاي صنعتي شيري بود. جامعه آماري تحقيق شامل 84 واحد گاوداري صنعتي شيري شهرستان ‌هاي اروميه و خوي بود كه با استفاده از روش نمونه ‌گيري تصادفي ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفي تعداد 50 واحد انتخاب گرديد. ابزار جمع ‌آوري داده ‌ها، پرسشنامه ‌اي بوده است كه روايي آن بر اساس نظرات استادان و صاحب ‌نظران مربوطه تاييد گرديد. داده ‌ها با استفاده از نرم ‌افزار SPSS مورد توصيف و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. بر اساس نتايج حاصل از تحقيق مشخص شد كه از ميان ابزارهاي مديريت ريسک به‌ كار گرفته شده از سوي واحدهاي مورد مطالعه، استفاده از ضدعفوني فصلي، استفاده از هدايت پساب ‌ها، استفاده از ضدعفوني قبل و بعد از دوشش و استفاده از تميز كردن بستر داراي بيشترين فراواني بوده است. نتايج حاصل از آزمون اتا نشان داد كه همبستگي بين به ‌كارگيري ابزارهاي مديريت ريسک با متغيرهاي سكونت در واحد، رشته تحصيلي و شغلي اصلي در شديدترين حالت قرار داشت. نتايج حاصل از مقايسه ميانگين‌ ها نيز نشان داد بين پاسخگويان با وضعيت سكونت در دامداري و رشته ‌تحصيلي مختلف از نظر به‌ كارگيري ابزارهاي مديريت ريسک تفاوت معني ‌داري وجود داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 192
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی