برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آنتي بادي هاي در گردش خون پمفيگوس ولگاريس در فاميل هاي درجه اول مبتلايان به پمفيگوس ولگاريس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: بيماري پمفيگوس يک بيماري تاولي داخل اپيدرمي خودايمن است كه در صورت عدم درمان مي تواند كشنده باشد. واكنش اتوآنتي بادي ها عليه دسموزوم ها مكانيسم پاتوژنيک شناخته شده اي است كه پوست و غشاهاي مخاطي را درگير مي ‌كند. اقوام درجه اول مبتلايان به پمفيگوس ولگاريس، احتمال بيشتري براي بروز آنتي بادي هاي در گردش خون پمفيگوس ولگاريس نسبت به افراد عادي دارند.
مواد و روش ‌ها: از تعداد 70 بيمار مبتلا به پمفيگوس ولگاريس مراجعه كننده به درمانگاه پوست و يک نفر از فاميل درجه اول به ازاي هر بيمار، آزمايش ايمونوفلورسانس غيرمستقيم جهت بررسي تيتر آنتي بادي پمفيگوس ولگاريس به عمل آمد. از 70 بيمار پوستي مراجعه كننده به درمانگاه پوست، با تشخيص هايي غير از پمفيگوس ولگاريس و بدون سابقه فاميلي بيماري فوق، به عنوان گروه شاهد، تست مذكور انجام گرفت. نتايج بدست آمده از بيماران و بستگان درجه اول آنان با نتايج بدست آمده از گروه شاهد مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سن بيماران
41.14±12.57 سال، ميانگين سن اقوام درجه اول بيماران و افراد گروه كنترل به ترتيب 39.04±15.43 و 36.61±13.51 سال بود. %57.14 بيماران زن و %42.86 مرد بود ولي رابطه معني داري بين جنسيت بيماران و شيوع بيماري ديده نشد (P=0.23). تست ايمونوفلورسانس غير‌مستقيم در %94.29 از بيماران و %11.43 بستگان درجه اول بيماران مثبت گزارش گرديد كه در مقايسه با گروه كنترل رابطه معني داري ديده شد.
نتيجه گيري: آنتي بادي هاي در گردش خون پمفيگوس ولگاريس در اقوام درجه اول بيماران، بيشتر از افراد عادي است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 280
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی