برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  42 , شماره  1 ; از صفحه 133 تا صفحه 141 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آثار تغذيه اي عناصر نيتروژن، بور و گوگرد بر خصوصيات کمي و کيفي دانه گلرنگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 
چکیده: 

به منظور مطالعه اثرات سه عنصر نيتروژن، بور و گوگرد بر عملکرد، اجزاي عملکرد، ميزان روغن و پروتئين دانه گلرنگ  (Carthamus tinctorius L.) رقم محلي اصفهان، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان بصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام گرفت. تيمارها شامل نيتروژن در سه سطح (46، 92 و 138 کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار) از منبع اوره، بور در دو سطح (0 و 0.7 کيلوگرم بور خالص در هکتار) از منبع اسيد بوريک و گوگرد در سه سطح (0، 150 و 300 کيلوگرم گوگرد در هکتار) از منبع گوگرد پودري بودند. نتايج حاصل نشان داد که با افزايش ميزان نيتروژن، عملکرد دانه، تعداد غوزه و درصد پروتئين به طور بسيار معني داري افزايش يافت ((P<0.01. اما تعداد دانه در غوزه، وزن هزار دانه و درصد روغن به طور بسيار معني داري کاهش يافت ((P<0.01. با افزايش ميزان گوگرد، عملکرد دانه، تعداد غوزه، تعداد دانه در غوزه و درصد روغن و پروتئين نيز به طور بسيار معني داري افزايش يافت ((P<0.01. همچنين بور به طور بسيار معني داري سبب افزايش درصد روغن و پروتئين دانه گرديد. در مجموع بالاترين ميزان عملکرد دانه (264.177 گرم در مترمربع) از تيمار 138 کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار به دست آمد. بهترين درصد روغن مربوط به اثر متقابل سه گانه نيتروژن 46، گوگرد 150 و بور 0.7 کيلوگرم در هکتار به ميزان 42.1 درصد و کمترين آن مربوط به تيمار نيتروژن 138، گوگرد و بور صفر کيلوگرم در هکتار به ميزان 15 درصد بود. بهترين درصد پروتئين از تيمار نيتروژن 92، گوگرد 150 و بور 0.7 کيلوگرم در هکتار به ميزان 21.17 درصد و کمترين آن از تيمار نيتروژن 46، گوگرد و بور صفر کيلوگرم در هکتار به ميزان 10.1 درصد حاصل شد. انجام تحقيقات بيشتر در مورد ساير عناصر غذايي و ارقام مختلف گلرنگ پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی