نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  2-41 , شماره  1 ; از صفحه 101 تا صفحه 109 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر اجراي تناوب زراعي توسط كشاورزان بخش حومه شهرستان گرگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 
هدف اين تحقيق تعيين عوامل موثر بر اجراي تناوب زراعي توسط كشاورزان بخش حومه شهرستان گرگان بوده است. اين تحقيق از نوع توصيفي- همبستگي بوده، جامعه آماري شامل كليه كشاورزان ساكن در 14 روستاي بخش حومه شهرستان گرگان در استان گلستان بوده اند كه تعداد آنها بر مبناي اطلاعات موجود 4000 نفر بوده است كه از اين تعداد 350 نفر با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي با انتساب متناسب به عنوان نمونه هاي تحقيق انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.اعتبار محتوايي پرسشنامه با نظرخواهي از اعضاي هيات علمي گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و كارشناسان زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان انجام شده و مقدار ضريب آلفاي كرونباخ در مورد پایايي ابزار تحقيق 0.88 بوده است. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد رابطه معنی داری با اطمینان 99 درصد بین متغیرهای سن، تجربه، سطح تحصیلات کشاورزان و مساحت اراضی زیر کشت و اجرای تناوب زراعی وجود داشته است. همچنین رابطه معنی داری با اطمینان 95 درصد بین شرکت در کلاس های ترویجی، تعداد دریافت وام و مدت عضویت در تعاونی های کشاورزی و اجراتی تناوب زراعی وجود داشته است. نتايج مدل رگرسيون لجستيك نشان داد متغيرهاي فاصله مزرعه تا بازار فروش محصولات، تجربه كار كشاورزي، تعداد محصولات زراعي، عضويت در شوراي اسلامي، وسعت اراضي آبي، شركت در كلاس هاي آموزشي- ترويجي، تعداد محصولات تحت پوشش بيمه و فاصله محل سكونت تا مركز خدمات به عنوان مهمترين عوامل متمايزكننده دو گروه مجري و غير مجري عمليات تناوبي در مجموع توانسته اند ۹۵.۴ درصد از كل پاسخگويان را به درستي تفكيك كنند. برگزاری دوره های آموزشی و استمرار برنامه های بیمه محصولات کشاورزی با هدف استمرار کاربرد عملیات تناوب زراعی از جمله پیشنهادهای این مطالعه است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محبوبی، م.، و شریف زاده، ا. (1389). عوامل موثر بر اجرای تناوب زراعی توسط کشاورزان بخش حومه شهرستان گرگان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 2-41(1), 101-109. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=138188Vancouver : کپی

محبوبی محمدرضا، شریف زاده ابوالقاسم. عوامل موثر بر اجرای تناوب زراعی توسط کشاورزان بخش حومه شهرستان گرگان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1389 [cited 2022May27];2-41(1):101-109. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=138188IEEE : کپی

محبوبی، م.، شریف زاده، ا.، 1389. عوامل موثر بر اجرای تناوب زراعی توسط کشاورزان بخش حومه شهرستان گرگان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 2-41(1), pp.101-109. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=138188. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی