برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان استرس دانشجويان دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد (ايران) و عوامل مرتبط با آن، در سال تحصيلي 88-87

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، دانشکده دندانپزشکی، گروه اندودانتیکس
 
چکیده: 

مقدمه: دانشجويان رشته دندانپزشکي علاوه بر استرس هاي محيط آموزشي در معرض استرس هاي محيط باليني نيز قرار مي گيرند. در صورتي که استرس هاي رواني طولاني مدت شود و يا بدون درمان باقي بماند، منجر به سمپتوم هاي رواني و سمپتوم هاي جسمي مي گردد. با اين حال تحقيقات اندکي براي سنجش ميزان استرس در دانشجويان دندانپزشکي ايران صورت گرفته است. هدف از اين تحقيق بررسي ميزان استرس در دانشجويان دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به تفکيک سال تحصيلي و جنسيت و نيز مشخص سازي عوامل مرتبط با آن بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي-تحليلي در بين دانشجويان مقطع باليني دانشکده دندانپزشکي مشهد، در سال تحصيلي 88-87 صورت گرفت. در اين تحقيق از دو پرسشنامه به طور همزمان استفاده شد. پرسشنامه اول DASS 21 و پرسشنامه دوم خود ساخته محققين براي بررسي عوامل توليد استرس بود. 173 نفر از دانشجويان به پرسشنامه ها پاسخ دادند. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها با نرم افزار SPSS و آزمون هايANOVA ، Duncan و t-test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته هاي اين تحقيق نشان داد که
52% از دانشجويان داراي استرس غيرطبيعي بودند. ميزان استرس در دانشجويان سال چهارم به طور معني داري بيشتر از سايرين بود. همچنين ميزان استرس در دو جنس تفاوت معني داري نداشت. عوامل استرس زاي دانشگاهي به طور معني داري بيش از عوامل غيردانشگاهي در سطوح استرس اين دانشجويان نقش داشتند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين تحقيق و بالا بودن ميزان استرس در دانشجويان دندانپزشکي، توجه بيشتر مسوولين به اين مقوله ضروري به نظر مي رسد. همچنين توجه ويژه تري به دانشجويان سال چهارم که به تازگي وارد کلينيک شده اند موردنياز است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 269
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی