نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
(نيمه دوم) 1389 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 101 تا صفحه 110 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي خصوصيات مورفولوژيکي ريشه نخود (.Cicer arietinum L) در واکنش به تنش خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 
بخش مهمي از موفقيت توليد در مناطق داراي تنش خشکي به جذب موثر آب و عناصر غذايي توسط سيستم ريشه اي کارآمد وابسته است. به منظور بررسي خصوصيات مورفولوژيکي ريشه و شناسايي معيارهاي مناسب براي گزينش ژنوتيپ هاي متحمل به خشکي نخود، چهار آزمايش جداگانه در مراحل مختلف فنولوژي شامل مراحل گياهچه اي، گل دهي، تشکيل غلاف ها و پرشدن دانه ها انجام شد. 10 ژنوتيپ نخود با تنوع جغرافيايي مناسب که کشت نخود در آن مناطق انجام مي شود از کلکسيون نخود مشهد انتخاب شدند. به جز در آزمايش اول (مرحله گياهچه اي) که خصوصيات ريشه ي ژنوتيپ ها در شرايط بدون تنش مورد بررسي قرار گرفت، در سه آزمايش ديگر ژنوتيپ ها در دو شرايط تنش خشکي (25 درصد ظرفيت زراعي) و شاهد قرار گرفتند. آزمايش ها جداگانه به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شدند. در مرحله گياهچه اي تفاوت معني داري ميان ژنوتيپ ها از نظر صفات مربوط به ريشه وجود داشت. ژنوتيپ MCC358 از نظر مجموع طول ريشه ها، سطح، وزن خشک و حجم ريشه ها، برتر از ساير ژنوتيپ هاي مورد بررسي بود، با اين حال بالاترين نسبت ريشه به اندام هوايي به ژنوتيپ MCC30 تعلق داشت. با وجود اين که در مراحل گل دهي و تشکيل غلاف ها، اثر متقابل تنش و ژنوتيپ، تاثير معني داري بر طول ريشه اصلي نداشت ولي در مرحله پرشدن دانه ها، تنش خشکي طول ريشه اصلي را در اکثر ژنوتيپ ها نسبت به شاهد کاهش داد. نسبت ريشه به اندام هوايي در واکنش به تنش خشکي تا مرحله گل دهي افزايش يافت که به کاهش بيشتر رشد اندام هاي هوايي نسبت به ريشه ها در اين مرحله مربوط مي شود. ژنوتيپ ها به اقتضاي الگوي رشدي در مراحل مختلف فنولوژي، واکنش هاي متفاوتي را نشان دادند و يک روند منطقي از نظر تغيير کمي صفات مورد بررسي ميان ژنوتيپ ها مشاهده نشد. بنابراين با توجه به نتايج اين بررسي به نظر مي رسد گزينش براي يک صفت در مرحله اي از فنولوژي گياه بايستي انجام شود که صفت مذکور در آن مرحله داراي بيشترين اثرگذاري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گنجعلی، ع.، و باقری، ع. (1389). ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود (.Cicer arietinum L) در واکنش به تنش خشکی. پژوهش های حبوبات ایران, 1(2), 101-110. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=137557Vancouver : کپی

گنجعلی علی، باقری عبدالرضا. ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود (.Cicer arietinum L) در واکنش به تنش خشکی. پژوهش های حبوبات ایران. 1389 [cited 2022May27];1(2):101-110. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=137557IEEE : کپی

گنجعلی، ع.، باقری، ع.، 1389. ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود (.Cicer arietinum L) در واکنش به تنش خشکی. پژوهش های حبوبات ایران, [online] 1(2), pp.101-110. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=137557. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی