نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  22 , شماره  2 ; از صفحه 203 تا صفحه 215 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي توان توليد اکسين توسط سودوموناس هاي فلورسنت و اثرات آنها در رشد گياهچه هاي کلزا (.Brassica napus L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی علوم خاک
 
چکیده: 
به منظور بررسي توان توليد اکسين توسط سودوموناس هاي فلورسنت و اثرات آنها در رشد گياهچه هاي کلزا، آزمايش با 40 سويه از اين باکتري ها انجام شد. پانزده سويه جدا شده از ريزوسفر گندم و دو سويه خارجي  GRP3 و MPFM از کلکسيون موسسه تحقيقات خاک آب تهيه شدند. بيست و سه سويه نيز از 20 نمونه خاک ريزوسفري کلزا که از مزارع منطقه کرج تهيه شده بودند، جداسازي شدند. سري هاي رقت تهيه شده از خاک بر روي محيط کشت King B کشت شده و باکتري هاي سودوموناس فلورسنت با استفاده از خاصيت پرتو افشاني کلوني ها در اثر تابش لامپ ماوراي بنفش جداسازي و خالص سازي شدند و بر اساس آزمون هاي فيزيولوژيکي و بيوشيميايي مورد شناسايي واقع شدند. اندازه گيري ميزان اکسين در دو محيط غني TBS و حداقل DF حاوي غلظت هاي صفر، 50، 100 و 200 ميلي گرم در ليتر تريپتوفان انجام شد. تاثير سويه هاي مورد آزمايش در خصوصيات مختلف رشدي گياهچه هاي کلزا در يک آزمايش گلخانه اي با استفاده از بستر شن انجام شد. نتايج نشان داد که افزايش تريپتوفان سبب افزايش توليد اکسين گرديد که اين افزايش از سرعت بيشتري در محيط DF برخوردار بود. بيشترين مقدار توليد اکسين توسط سويه P23 در غلظت 200 ميلي گرم در ليتر تريپتوفان در محيط DF انجام شد. نتايج آزمون گلخانه اي نشان داد که سويه هاي مورد استفاده بطور معني داري سبب افزايش شاخص هاي رشدي کلزا شدند. بيشترين همبستگي بين ميزان توليد اکسين و وزن خشک اندام هوايي در غلظت 50 ميلي گرم در ليتر تريپتوفان در محيط DF حاصل گرديد. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که تلقيح سودوموناس هاي فلورسنت توليد کننده اکسين نقش مهمي در افزايش رشد کلزا دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عباس زاده دهجی، پ.، و اسدی رحمانی، ه.، و صالح راستین، ن.، و خاوازی، ک.، و سلطانی طولارود، ع. (1387). ارزیابی توان تولید اکسین توسط سودوموناس های فلورسنت و اثرات آنها در رشد گیاهچه های کلزا (.Brassica napus L). پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), 22(2), 203-215. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=137498Vancouver : کپی

عباس زاده دهجی پیمان، اسدی رحمانی هادی، صالح راستین ناهید، خاوازی کاظم، سلطانی طولارود علی اشرف. ارزیابی توان تولید اکسین توسط سودوموناس های فلورسنت و اثرات آنها در رشد گیاهچه های کلزا (.Brassica napus L). پژوهش های خاک (علوم خاک و آب). 1387 [cited 2022August09];22(2):203-215. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=137498IEEE : کپی

عباس زاده دهجی، پ.، اسدی رحمانی، ه.، صالح راستین، ن.، خاوازی، ک.، سلطانی طولارود، ع.، 1387. ارزیابی توان تولید اکسین توسط سودوموناس های فلورسنت و اثرات آنها در رشد گیاهچه های کلزا (.Brassica napus L). پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), [online] 22(2), pp.203-215. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=137498. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 194 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی