نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط قرص هاي ضد بارداري خوراكي و سكته مغزي ايسكميك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 
چکیده: 
زمينه و هدف: با وجودي كه استفاده از قرص هاي ضد بارداري خوراكي افزايش چشمگيري داشته است ولي هنوز خطر سكته مغزي مرتبط با استفاده از آنها نا معلوم است. گزارش هاي موردي متعدد حاكي از رخداد آمبولي ريه و سكته مغزي در زنان استفاده كننده از قرص هاي ضد بارداري است. مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط بين مصرف قرص هاي ضد بارداري و خطر سكته مغزي ايسكميك انجام شده است.روش كار: با استفاده از يك مطالعه مورد شاهدي، زنان با تشخيص قطعي سكته مغزي ايسكميك بدون سابقه سكته مغزي قبلي از بيمارستان علوي اردبيل انتخاب شدند. گروه شاهد كه از نظر سني با گروه مورد همسان شده بودند (3 ± سال) از ساير بخش هاي همان بيمارستان انتخاب شدند. بااستفاده از پرسشنامه اي در خصوص مواجهه قبلي فرد با عوامل خطر مختلف شامل قرص هاي ضدبارداري و غيره اطلاعات شركت كنندگان در مطالعه ثبت شد. داده ها پس از جمع آوري و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 12و آزمون هاي آماري نظير مجذور كاي، رگرسيون چند متغيره و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. برآورد خطر عوامل مورد نظر توسط شانس نسبي صورت گرفت.يافته ها: كساني كه از قرص هاي ضدبارداري خوراكي استفاده مي كردند، در مقايسه با كساني كه هرگز از آن استفاده نكرده بودند در خطر افزايش سكته مغزي ايسكميك بودند (3/5-1/1= OR=4/5 95% CI) و پس از تطبيق براي عوامل خطر ديگر استروك شانس نسبي 7/2 (95% CI=0.95-7.2 ) با 05/0=p حاصل شد.نتيجه گيري: با اسـتناد به نتايج اين مطالعه شواهد ضعيفـي بـراي ارتباط بيـن سكته مغزي ايسكميك و استفاده از قرص هاي ضدبارداري خوراكي وجود دارد. مطالعات وسيع تري براي نشان دادن ارتباط خطر سكته مغزي در خصوص استفاده قبلي و فعلي از اين قرص ها مورد نياز است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سوادی اسکویی، د.، و امینی ثانی، ن.، و هاشمی لر، م. (1382). بررسی ارتباط قرص های ضد بارداری خوراکی و سکته مغزی ایسکمیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 2(4 (پیاپی 8)), 45-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=13738Vancouver : کپی

سوادی اسکویی داریوش، امینی ثانی نیره، هاشمی لر مازیار. بررسی ارتباط قرص های ضد بارداری خوراکی و سکته مغزی ایسکمیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1382 [cited 2022May24];2(4 (پیاپی 8)):45-50. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=13738IEEE : کپی

سوادی اسکویی، د.، امینی ثانی، ن.، هاشمی لر، م.، 1382. بررسی ارتباط قرص های ضد بارداری خوراکی و سکته مغزی ایسکمیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 2(4 (پیاپی 8)), pp.45-50. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=13738. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 154 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی