برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر 8 هفته تمرين استقامتي با دو مدت زمان مختلف، بر سطح استراحتي گرلين متصل به HDL پلاسمايي در موش هاي صحرايي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، اوین، مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

مقدمه: پپتيد گرلين به طور عمده از معده ترشح مي شود و در تحريک اشتها، و هم چنين کنترل تعادل انرژي نقش دارد. بررسي ها حاکي از اتصال گرلين به کلسترول HDL-و به احتمال زياد ساير پروتئين هاي در گردش خون مانند آلبومين مي باشد. خطر سندروم متابوليک علاوه بر افزايش سطح کلسترول LDL- و تري گليسريد با کاهش کلسترول HDL- و کاهش گرلين مرتبط است. هدف اين پژوهش، بررسي اثر 8 هفته تمرين استقامتي با مدت هاي مختلف بر سطح استراحتي گرلين متصل به HDL پلاسما بود.
مواد و روش ها: 30 سر موش صحرايي نر به 2 گروه تمريني با مدت هاي مختلف 30 و 90 دقيقه و يک گروه کنترل تقسيم شدند. گروه هاي تجربي به مدت 8 هفته، هر هفته 5 روز و با سرعت 20 متر بر دقيقه با مدت هاي 30 و 90 دقيقه، تمرين داده شدند. پس از 72 ساعت از آخرين جلسه تمرين، موش ها کشته شدند و نمونه پلاسماي آنها به منظور جداسازي کلسترول -HDL و زير واحدهاي آن، و نيز سنجش گرلين متصل به HDL جمع آوري شد. بررسي يافته ها با آناليز واريانس يک طرفه (ANOVA) و آزمون تعقيبي LSD، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 در سطح معني داري 0.05 انجام شد.
يافته ها: بين گروه هاي تجربي و کنترل در ميزان گرلين متصل به HDL پس از 8 هفته، تفاوت معني داري وجود نداشت. برخلاف کاهش ميزان کلسترول تام در گروه هاي تجربي، ارتباط معني داري بين سطح گرلين متصل به HDL با مقدارهاي HDL2، HDL3، تري گليسريد و کلسترول تام مشاهده نشد.
نتيجه گيري: پژوهش حاضر نشان داد که 8 هفته تمرين با مدت هاي مختلف اثري بر سطح گرلين متصل به
HDL و ارتباط آن با پروفايل ليپيدي ندارد. اظهار نظر در مورد اين عدم تاثير نيازمند به پژوهش هاي بيشتري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی