برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 608 تا صفحه 626 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه رضايت شغلي و حمايت سازماني ادراک شده با تعهد سازماني در کارکنان پليس راه و پليس راهور استان گيلان (رضايت شغلي پليس)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشگاه گیلان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تحقيقات روان شناسان صنعتي و سازماني نشان داده است كه متغيرهاي رفتار سازماني بر بهره وري نيروي كار تاثيرات نيرومندي دارند. هدف اين پژوهش بررسي رضايت شغلي و حمايت سازماني ادراک شده با تعهد سازماني نيروهاي شاغل در پليس راه و پليس راهور استان گيلان بوده است.
روش: داده هاي پژوهش توسط 250 نفر از کارکنان از طريق پرسشنامه هاي شاخص توصيف شغل، حمايت سازماني ادراک شده و تعهد سازماني گردآوري شدند. داده ها از طريق آزمون همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون و آزمون
t براي گروه هاي مستقل و تحليل واريانس يک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتيجه تجزيه و تحليل نشان داد كه رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان بيشتر از حمايت سازماني ادراک شده است. همچنين بين حمايت سازماني، رضايت شغلي و تعهد سازماني آن ها رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. رضايت شغلي كاركنان تعهد سازماني آنان را پيش بيني مي کند. كاركنان به لحاظ حمايت سازماني و تعهد سازماني و رضايت شغلي با يکديگر تفاوت معناداري دارند. بين كاركنان بومي و غيربومي به لحاظ حمايت سازماني و تعهد سازماني و رضايت شغلي تفاوت ها معنادار است
.
نتيجه گيري: با توجه به اهميت حضور نيروي انتظامي براي رشد و بالندگي جامعه، احساس مي شود كه بايد هر چه بيشتر به اين سازمان توجه شود و در اين صورت است كه نتايج آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به جامعه بازخواهد گشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 237
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی