برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  27-2 , شماره  2 ; از صفحه 195 تا صفحه 217 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عملکرد دانه و اجزاي آن در ژنوتيپ هاي گندم در شرايط تنش خشکي انتهاي فصل در منطقه داراب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شیراز، شیراز
 
چکیده: 

به منظور مطالعه واکنش نه ژنوتيپ گندم نان و يک ژنوتيپ گندم دوروم به تنش خشکي ملايم و شديد پس از گلدهي، پژوهشي مزرعه اي در سال هاي زراعي 78-1377، 79-1378 و 80-1379 در ايستگاه تحقيقات کشاورزي حسن آباد داراب انجام شد. اين آزمايش به صورت طرح کرت هاي خرد شده با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلي شامل سه سطح رطوبتي: مطلوب (آبياري بر اساس نياز آبي گياه، (W1، تنش خشکي ملايم (W1 %75، از مرحله 50% گلدهي رقم شاهد (چمران) تا مرحله رسيدگي فيزيولوژيک) و تنش خشکي شديد%50 W1) ، از مرحله 50% گلدهي رقم شاهد (چمران) تا مرحله رسيدگي فيزيولوژيک) و عامل فرعي شامل 10 ژنوتيپ گندم بود. نتايج نشان داد تنش خشکي ملايم و شديد سبب کاهش عملکرد دانه و اجزاي آن در کليه ژنوتيپ ها گرديد. عملکرد دانه در شرايط تنش خشکي ملايم و شديد کاهش معني داري(P<0.05)  داشت. علت اصلي افت عملکرد دانه در تنش خشکي ملايم (21.8%) و شديد (40.7%) کاهش تعداد دانه در سنبله و در مرتبه بعدي وزن هزار دانه بود. ژنوتيپ شماره 6 بيشترين عملکرد دانه (5352 کيلوگرم در هکتار) را در شرايط مطلوب توليد کرد، در حالي که بيشترين عملکرد دانه در شرايط تنش خشکي ملايم (4178 کيلوگرم در هکتار) و شديد (3505 کيلوگرم در هکتار) مربوط به ژنوتيپ شماره 9 بود و ژنوتيپ شماره 6 در مرتبه بعدي قرار داشت. با توجه به اينکه شاخص هاي تحمل به تنش(STI) ، ميانگين هندسي بهره وري (GMP) و ميانگين بهره وري (MP) بيشترين همبستگي معني دار را با عملکرد دانه در شرايط مطلوب، تنش خشکي ملايم و شديد داشتند، به عنوان شاخص هايي مناسب جهت انتخاب ژنوتيپ هاي متحمل به خشکي توصيه مي شوند. با در نظر گرفتن اين شاخص ها، ژنوتيپ هاي شماره 6 و 9 متحمل ترين ژنوتيپ ها به ترتيب در شرايط تنش خشکي ملايم و شديد بودند. تجزيه همبستگي عملکرد دانه با صفات ديگر، نشان داد که در هر سه شرايط رطوبتي، عملکرد زيست توده و شاخص برداشت بيشترين همبستگي معني دار با عملکرد دانه را داشتند. مي توان گزينش ژنوتيپ ها براي عملکرد دانه بالاتر در کليه شرايط رطوبتي را با استفاده از صفات داراي بيشترين ضريب همبستگي معني دار با عملکرد دانه انجام داد. پيشنهاد مي شود ژنوتيپ هاي شماره 6 و 9 به دليل داشتن پتانسيل بالاتر عملکرد دانه، در برنامه هاي به نژادي گندم براي بهبود تحمل به تنش خشکي انتهاي فصل مورد استفاده قرار گيرند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دستفال، م.، و براتی، و.، و امام، ی.، و حقیقت نیا، ح.، و رمضان پور، م. (1390). ارزیابی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش خشکی انتهای فصل در منطقه داراب. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر), 27-2(2), 195-217. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=136988Vancouver : کپی

دستفال منوچهر، براتی وحید، امام یحیی، حقیقت نیا حسن، رمضان پور محمود. ارزیابی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش خشکی انتهای فصل در منطقه داراب. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر). 1390 [cited 2021November30];27-2(2):195-217. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=136988IEEE : کپی

دستفال، م.، براتی، و.، امام، ی.، حقیقت نیا، ح.، رمضان پور، م.، 1390. ارزیابی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش خشکی انتهای فصل در منطقه داراب. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر), [online] 27-2(2), pp.195-217. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=136988. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی