برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  27-2 , شماره  2 ; از صفحه 147 تا صفحه 164 .
 
عنوان مقاله: 

اثر نظام هاي خاک ورزي و مديريت بقاياي برنج بر عملکرد دانه و اجزاي آن در کلزا (.Brassica napus L) به عنوان کشت دوم در شاليزار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر نظام هاي مختلف خاک ورزي و مديريت بقاياي برنج بر عملکرد دانه و اجزاي آن و عملکرد روغن در کلزا (رقم هايولا 308) به عنوان کشت دوم در شاليزار، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار در سال هاي زراعي 83 - 1382 و 84 - 1383 در اراضي شاليزاري موسسه تحقيقات برنج کشور در رشت به اجرا درآمد. عوامل آزمايشي شامل نظام هاي خاک ورزي در سه سطح: بدون خاک ورزي، خاک ورزي حداقل (يک بار روتيواتور در عمق 15 - 10 سانتي متري و خاک ورزي متداول (شخم با گاوآهن برگردان دار در عمق 30 سانتي متري + روتيواتور) و مديريت بقاياي برنج در دو سطح (خارج نمودن بقايا و باقي گذاشتن بقايا) بود. تراکم بوته، تعداد خورجين در گياه، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه، عملکرد بيولوژيکي، درصد روغن، عملکرد دانه و شاخص برداشت و عملکرد روغن و نسبت کربن به نيتروژن (C/N) اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که ميان سطوح مختلف خاک ورزي از نظر صفات عملکرد دانه و روغن، عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت، تراکم بوته و تعداد خورجين در گياه، تفاوت معني داري وجود داشت. علاوه بر اين، اثر مديريت بقايا و اثر متقابل نظام خاکورزي ´ مديريت بقايا نيز بر هيچ يک از خصوصيات به جز تراکم بوته معني دار نبود. کمترين ميزان عملکرد دانه و روغن به تيمار بدون خاک ورزي و باقي گذاشتن بقايا اختصاص داشت. تيمار خاک ورزي مرسوم با ميانگين عملکرد دانه 2225 کيلوگرم در هکتار و تيمار خاک ورزي حداقل با ميانگين عملکرد دانه 2032 کيلوگرم در هکتار و اختلاف معني داري با تيمار بدون خاک ورزي با ميانگين عملکرد دانه 1455 کيلوگرم در هکتار داشتند. به طور کلي، با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق، به نظر مي رسد که عليرغم بيشتر بودن عملکرد در نظام خاک ورزي متداول، استفاده از نظام خاک ورزي حداقل در هر دو حالت باقي گذاشتن و خارج نمودن بقايا به دليل کاهش عمليات خاک ورزي به علت کاهش هزينه ها داراي برتري نسبي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 140
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی