برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  27-2 , شماره  1 ; از صفحه 73 تا صفحه 90 .
 
عنوان مقاله: 

اثر سطوح مختلف آبياري و تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه و کارآيي مصرف آب در ذرت دانه اي سينگل کراس 302

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر سطوح مختلف آب و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزا عملکرد و کارايي مصرف آب هيبريد زودرس ذرت دانه اي سينگل کراس 302 در روش آبياري باراني، پژوهشي طي دو سال زراعي (1385 و 1386) به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در منطقه کرج انجام گرديد. کرت هاي اصلي سه سطح آبياري 75، 100 و 125 درصد نياز آبي برآورد شده به روش پنمن مانتيث (با اعمال ضرايب گياهي) و کرت هاي فرعي سه تراکم کاشت (80، 90 و 100 هزار بوته در هکتار) بود. نتايج نشان داد که با افزايش آب آبياري عملکرد دانه رقم مذکور به طور معني داري افزايش يافت، بطوريکه بيشترين عملکرد دانه از تيمار125 % نياز آبي و کمترين عملکرد از تيمار 75% نياز آبي حاصل شد. بيشترين ميزان کارايي مصرف آب در تيمار 100 درصد نياز آبي (1.03 کيلوگرم بر متر مکعب) مشاهده گرديد. تراکم هاي متفاوت کاشت نتوانستند اثر معني داري را بر عملکرد، اجزا عملکرد و کارايي مصرف آب رقم مذکور بگذارند. مقايسه ميانگين براي اثر متقابل آبياري ´ تراکم بوته براي وزن خشک گياه نشان داد که تيمار سطح آبياري 125% با تراکم 90 هزار بوته در هکتار از نظر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، وزن خشک گياه، ارتفاع بوته، تعداد دانه در رديف و تيمار سطح آبياري 100 درصد نياز آبي با تراکم 100 هزار بوته در هکتار از نظر کارايي مصرف آب برتر بودند. بر اساس نتايج اين تحقيق در شرايط عدم محدوديت منابع آبي، کاربرد 12000 متر مکعب آب در هکتار (در روش آبياري باراني) و اعمال تراکم کاشت 90 هزار بوته در هکتار و در شرايط محدوديت منابع آبي کاربرد 10000 متر مکعب آب در هکتار و اعمال تراکم کاشت 100 هزار بوته در هکتار براي ذرت دانه اي سينگل کراس 302 در منطقه کرج مناسب مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی