برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  27-2 , شماره  1 ; از صفحه 41 تا صفحه 55 .
 
عنوان مقاله: 

اثر اسيد ساليسيليک بر رشد و عملکرد علوفه و دانه ذرت در شرايط تنش خشکي در مزرعه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید باهنر، کرمان
 
چکیده: 

تنش خشکي يکي از عوامل محدود کننده توليدات گياهي است و ماده شيميايي اسيد ساليسيليک (SA) به عنوان يک تنظيم کننده گياهي، قادر است مقاومت به خشکي را در گياهان افزايش دهد. در اين پژوهش اثر تنش خشکي و اسيد ساليسيليک بر رشد و عملکرد علوفه و دانه ذرت رقم دابل کراس 370، در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان، به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار مطالعه گرديد. دور آبياري به عنوان فاکتور اصلي، در دو سطح شاهد (7 روز) و تنش خشکي (10 روز) در کرت هاي اصلي و محلول 0.1 ميلي مولار در ليتر اسيد ساليسيليک در شش سطح (شاهد، خيساندن بذر، محلول پاشي در مرحله سه برگي، محلول پاشي در مرحله گرده افشاني، خيساندن بذر + محلول پاشي در مرحله گرده افشاني، محلول پاشي در مرحله سه برگي + مرحله گرده افشاني) به عنوان فاکتور فرعي، در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. خشکي باعث کاهش کلروفيل، محتوي نسبي آب، وزن تر و خشک علوفه و افزايش نشت يوني گرديد. در مقابل، اسيد ساليسيليک سبب افزايش معني دار کلروفيل، محتوي نسبي آب، وزن خشک علوفه و کاهش معني دار نشت يوني گرديد و بيشترين تاثير مربوط به تيمار خيساندن بذر بود. اثر متقابل آبياري ´ اسيد ساليسيليک بر ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت معني دار بود. اثر اسيد ساليسيليک بر بهبود رشد و افزايش عملکرد در هر دو شرايط تنش و غير تنش محسوس بود و بطور معني داري باعث افزايش عملکرد دانه گرديد. نتيجه گيري مي شود که اسيد ساليسيليک در غلظت 0.1 ميلي مولار در رفع آسيب اکسيداتيو نقش دارد و قادر است به طور موثري باعث افزايش عملکرد ذرت شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 183
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی