برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير ضدميکروبي اسانس گياه مرزه (.Satureja hortensis L) بر جدايه هاي E.coli روده جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه قارچ شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاداسلامی، واحد قم، قم، ایران
 
چکیده: 

اين تحقيق به منظور بررسي اثر رژيم غذايي و سطوح مصرف اسانس گياه مرزه Satureja hortensis L.بر جمعيت ميکروبي ايلئوم و بستر جوجه هاي گوشتي، مقاومت آنتي بيوتيکي و تاثير ضدميکروبي اسانس در مقابل جدايه هاي اشرشياکلي انجام گرفت. تعداد 320 قطعه جوجه گوشتي نر سويه تجاري راس و يک روزه به طور تصادفي به 4 گروه و 4 تکرار (در هر تکرار 20 قطعه) داخل پن هاي آزمايشي توزيع شدند. سطوح مختلف اسانس مرزه در جيره، تفاوتي بين تيمارها از نظر تعداد کل ميکروب ها و کلي فرم ها ايجاد نکرد (p>0.05). همچنين در بررسي اثرات 13 ترکيب آنتي باکتريال به روش ديسک ديفيوژن بر روي جدايه هاي E.coli تفاوت معني دار بين دو تيمار مشاهده نگرديد (p>0.05). بيشترين مقاومت آنتي باکتريال مربوط به پني سيلين، ريفامپيسين و اريترومايسين مشاهده گرديد. اسانس مرزه با استفاده از کروماتوگرافي گازي تجزيه اي (GC) مورد شناسايي قرار گرفت و مهمترين ماده موثره اسانس، گياه کارواکرول (37.18 درصد) معرفي شد. در ارزيابي تاثير ضدميکروبي اين اسانس، نتايج حاصل از اندازه گيري قطر هاله عدم رشد غلظت هاي مختلف اسانس نشان داد که اثر بازدارندگي غلظت هاي بالاتر، قوي تر مي باشد. مقايسه تاثير اسانس با آنتي بيوتيک هاي مورد آزمايش در اين پژوهش نشان داد که باکتري E.coli در مقابل آنتي بيوتيک هاي ريفامپيسين، پني سيلين و اريترومايسين مقاوم بوده، ولي اسانس مذکور روي اين باکتري موثر بوده است. همچنين مشاهده گرديد که تاثير اين اسانس در حجم هاي 2µl و 1µl مشابه اثر آنتي بيوتيک هاي استرپتومايسين، نئومايسين و تتراسيکلين است. در اين بررسي، تست ضدميکروبي اسانس مرزه نشان داد که اين گونه از نظر مهارکنندگي رشد (MIC) و کشندگي باکتري هاي مورد نظر  (MBC)بسيار قوي بوده که به دليل وجود کارواکرول موجود در اين اسانس مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی