نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي‌ تاثير آموزش تنظيم خانواده از طريق مطالعه‌ ‌جزوه‌ آموزشي‌ بر ميزان آگاهي زنان شهر اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 
چکیده: 
زمينه‌ و هدف‌: افزايش جمعيت و رشد بي رويه آن يكي از مشكلات اساسي كشورمان مي باشد و ترويج استفاده از وسايل تنظيم خانواده نقش بسزايي در كاهش آن دارد. نتايج مطالعات انجام شده در سطح‌ كشور تاثير آموزش را در كاربرد روش ها و وسايل تنظيم خانواده نشان مي دهند. هدف‌ از اين‌ مطالعه‌ تعيين‌ ميزان‌ آگاهي‌ زنان‌ 49-15 ساله‌ تحت‌ پوشش‌ مراكز بهداشتي‌، درماني‌ شهر اردبيل‌قبل و بعد از مطالعه جزوه آموزشي بوده است.روش‌ كار: نمونه‌ مورد مطالعه در اين‌ پژوهش‌ 138 نفر از مادران‌ واجد شرايط 49-15 ساله‌ تحت‌ پوشش‌ مراكز بهداشتي‌، درماني‌ شهراردبيل‌ بوده اند، كه‌ از بين‌ چهارده‌ مركز بهداشتي‌، درماني‌ به‌ صورت‌ تصادفي ساده‌ و از هر مركز‌ ده‌ نفر با حداقل سطح‌ سواد سيكل‌ (راهنمايي‌) انتخاب‌ شده‌ بودند. اين‌ مطالعه‌ به‌ صورت‌ توصيفي‌، مقطعي‌ و آينده‌نگر از طريق‌ بررسي‌ متون‌، تدوين‌ پرسشنامه‌، تهيه‌ جزوه‌ آموزشي‌ و ارايه‌جزوات‌ به‌ مادران‌ واجد شرايط و تكميل‌ پرسشنامه‌ توسط آنها قبل‌ و بعد از مطالعه‌ در فاصله‌ زماني‌ دي‌ 1379 لغايت‌ خرداد 1380 انجام‌ شده‌ است‌. يافته‌ها: بين‌ اشتغال‌ مادر و استفاده‌ از وسايل‌ تنظيم‌ خانواده‌ ارتباط معني‌ دار مشاهده‌ نگرديد. نتايج‌ آزمون‌ مك‌ نيمار و t-test نشان‌ دادند بين آموزش‌ هاي ارايه‌ شده‌ در زمينه نحوه‌ شروع‌ استفاده‌ ازقرص‌هاي‌ ضدبارداري، نحوه‌ فاصله‌ دهي‌ در مصرف‌ قرص‌هاي‌ ضدبارداري‌، اقدام‌ هنگام‌ فراموشي‌ مصرف‌ قرص، ارجح‌ بودن‌ روش‌ وازكتومي‌ نسبت‌ به‌ توبكتومي، فاصله‌ تزريق‌ آمپولهاي‌ ضدبارداري‌ و طول‌ اثر IUD قبل‌ و بعد از مطالعه ‌جزوه آموزشي اختلاف معني دار آماري وجود داشت.نتيجه‌گيري‌: آموزش در ارتقاي سطح آگاهي جامعه مورد پژوهش تاثير قابل توجهي داشته و در نتيجه در بهبود عملكرد آنان در زمينه تنظيم خانواده موثر است، بنابراين توصيه مي شود مقوله آموزش زنان در اين زمينه جدي گرفته شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عباس قلی زاده، ن.، و براک، م.، و میرزارحیمی، م.، و ولی زاده‌ حقی، ا. (1382). بررسی‌ تاثیر آموزش تنظیم خانواده از طریق مطالعه‌ ‌جزوه‌ آموزشی‌ بر میزان آگاهی زنان شهر اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 2(3 ( پیاپی 7)), 34-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=13665Vancouver : کپی

عباس قلی زاده ناطق، براک منوچهر، میرزارحیمی مهرداد، ولی زاده‌ حقی اسماعیل. بررسی‌ تاثیر آموزش تنظیم خانواده از طریق مطالعه‌ ‌جزوه‌ آموزشی‌ بر میزان آگاهی زنان شهر اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1382 [cited 2022May29];2(3 ( پیاپی 7)):34-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=13665IEEE : کپی

عباس قلی زاده، ن.، براک، م.، میرزارحیمی، م.، ولی زاده‌ حقی، ا.، 1382. بررسی‌ تاثیر آموزش تنظیم خانواده از طریق مطالعه‌ ‌جزوه‌ آموزشی‌ بر میزان آگاهی زنان شهر اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 2(3 ( پیاپی 7)), pp.34-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=13665. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی