برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  19 , شماره  76 ; از صفحه 50 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر دوزهاي مختلف آدنوزين بر پارامتر تحرک اسپرم مردان نابارور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* یزد، مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد
 
چکیده: 

زمينه و هدف: يکي از علل ناباروري مردان عدم تحرک مناسب اسپرم است. براي بهبود آن مي توان در تکنيک هاي آزمايشگاهي توليدمثل (ART) آدنوزين را به محيط کشت اسپرم افزود. هدف از اين مطالعه تعيين اثر دوزهاي مختلف آدنوزين بر پارامتر تحرک در نمونه هاي انزالي افراد بارور و نابارور بود.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي از نوع آزمايشگاهي، تعداد 60 نمونه مايع مني مردان مراجعه کننده به مرکز ناباروري يزد، طبق دستورالعمل
WHO آناليز و پارامترهاي تعداد، مرفولوژي و تحرک اسپرم (سريع، آهسته و بي تحرک) در آن ها بررسي شده و بر اساس آن به دو گروه بارور و نابارور تقسيم شدند. نمونه ها پس از شستشو به روش Swim-up به 4 قسمت مساوي تقسيم و به هرکدام دوزهاي 0، 2، 5 و 10 ميلي گرم آدنوزين اضافه و مجددا آناليز ميکروسکوپي شدند. نتايج با روش آماري Paired T-test وIndependent T-test تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: در ارزيابي اوليه پارامترهاي اسپرم به جز تحرک آهسته، تفاوت معني داري داشتند. آدنوزين در گروه بارور سبب افزايش تعداد اسپرم در دوز 5 ميلي گرم و افزايش تحرک سريع و کاهش اسپرم هاي بي تحرک در دوزهاي 5 و 10 ميلي گرم و نيز کاهش درصد اسپرم با تحرک آهسته شد. در گروه نابارور اين افزايش دوز تنها سبب بهبود تعداد اسپرم در دوز 5 نسبت به 2 ميلي گرم گرديد، و بر تحرک آهسته بي تاثير بود. در تحرک سريع فقط دوز 5 موثر بود و دوز 10 ميلي گرم اثري نداشت. همچنين در دوزهاي 5 و 10 ميلي گرم کاهش اسپرم هاي بي تحرک معني دار بود
.
نتيجه گيري: افزودن 5 ميلي گرم آدنوزين به محيط کشت اسپرم مي تواند سبب افزايش تحرک اسپرم پيشرونده مردان نابارور شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 145
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی