برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير برخي پارامترهاي هواشناختي (دما و نور) بر شاخص هاي عملکرد و صفات کمي و کيفي چهار رقم گوجه فرنگي (.Lycopersicon esculentum Mill)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

امروزه در توليد محصولات کشاورزي به منظور کنترل برخي پارامترهاي هواشناختي خصوصا (دما و نور)، از گلخانه ها در سطح وسيعي استفاده مي شود. توليد سبزي، بخصوص در گلخانه هاي سنتي، بخش زيادي از توليدات را شامل مي شود و معمولا توليد در اين گلخانه ها از کميت و کيفيت پايين تري نسبت به گلخانه هاي مدرن برخوردار است. اين تحقيق با هدف اثر پارامترهاي هواشناختي دو نوع گلخانه مدرن (دماي21.93°c ، شدت نور: 5916 fc و رطوبت: 31 درصد) و سنتي (دماي: 32.72°c، شدت نور: 4650 fc و رطوبت: 45 درصد) در پرورش گوجه فرنگي انجام گرفت. آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي به صورت فاکتوريل با 3 تکرار و شامل چهار رقم گوجه فرنگي در دو نوع گلخانه (مدرن و سنتي) دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد. نتايج نشان داد که اسيديته قابل تيتراسيون ميوه و pH تحت تاثير دو عامل رقم و شرايط محيطي (گلخانه) قرار گرفت و تفاوت معني داري را ايجاد نمود. اثر شرايط محيطي گلخانه بر ميزان ويتامين ث در سطح احتمال 5 درصد معني دار شد. بيشترين تعداد خوشه گل، ساقه فرعي و ميوه به ترتيب 59.7، 14.1 و 27.8 عدد بطور معني داري در شرايط محيطي گلخانه مدرن توليد شد. عملکرد در گلخانه مدرن (2.4 کيلوگرم) بيشتر از سنتي (1.5 کيلوگرم) بود و حدود 38 درصد افزايش داشت، افزايش تعداد گل بارور شده و تعداد ميوه در گلخانه مدرن موجب افزايش عملکرد ميوه در گلخانه مدرن گرديد. همچنين رقم، شرايط محيطي گلخانه و اثرات متقابل آنها تفاوت معني داري در وزن هزار دانه بذر داشت و بذور توليدي در گلخانه مدرن (3.53 گرم) درشت تر از گلخانه سنتي (3.20 گرم) بود. ميزان کلروفيل برگ که ارتباط مستقيمي با فتوسنتز و عملکرد دارد، در گلخانه مدرن بيشتر از گلخانه سنتي بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی