برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تنظيم کننده هاي رشد، محيط کشت و ريزنمونه بر توليد کالوس در گياه سرخدار (.Taxus baccata L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
 
چکیده: 

سرخدار (Taxus baccata L.) گياهي رو به انقراض و داراي زادآوري طبيعي بسيار اندک است. اهميت مضاعف سرخدار به واسطه توليد تاکسول مي باشد که موثرترين دارو براي درمان انواع سرطان ها شناخته شده است. هدف از اين آزمايش بررسي محيط هاي کشت، غلظت هاي مختلف هورمون ها و ريزنمونه هاي مختلف سرخدار جهت توليد کالوس به عنوان يکي از منابع مهم توليد تاکسول مي باشد. آزمايش به روش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي انجام شد. سه فاکتور شامل ريزنمونه (ساقه و برگ)، محيط کشت MS پايه و 4 محيط MS تغييريافته در ميزان نمک ها، ميزان نيتروژن KNO3) و (NH4NO3 و گلوتامين و فاکتور سوم ترکيب هاي هورموني اکسين NAA و 2,4-D در 4 سطح و سيتوکينين Kin در 3 سطح در ترکيب با هم استفاده شد. در مرحله دوم آزمايش از محيط کشت ½ MS با 3 ميلي گرم در ليتر 0.4+ Kin ميلي گرم در ليتر 2,4-D استفاده گرديد. بيشترين درصد تشکيل کالوس (97.67%) در تيمار هورموني 2,4-D در غلظت 1 ميلي گرم در ليتر و Kin در غلظت 1 ميلي گرم در ليتر در محيط کشت H با استفاده از جداکشت ساقه بدست آمد. بيشترين اندازه کالوس (80.67 mm2) در تيمار هورموني 2 ميلي گرم در ليتر NAA به همراه 0.2 ميلي گرم در ليتر Kin در محيط کشت F در قطعه جداکشت برگ از بين تيمارهاي بکار برده شده، مشاهده شد. همچنين، کالوس هاي حاصل از ساقه فقط داراي سلول هاي مريستمي بودند. بر اساس نتايج بدست آمده گلوتامين تاثير بسزايي در القاي کالوس و همچنين در تحريک رشد کالوس داشت. همچنين غلظت هاي کم تنظيم کننده هاي رشد نسبت به غلظت هاي بالاي تنظيم کننده هاي رشد بر دو صفت کالزايي و اندازه کالوس تاثير بيشتري داشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 190
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی