برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل سوالات امتحانات دروس تخصصي نظري دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران / دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

مقدمه: آزمون‌ هاي دروس نظري ابزار مهمي در ارزيابي توانمندي دانشجويان گروه پزشکي براي ورود به آموزش باليني هستند و نظر به اهميت کاربرد دروس نظري در عرصه آموزش باليني براي دانشجويان مامايي؛ لازم است کفايت اين آزمون‌ ها براي ارزيابي درست ميزان يادگيري دانشجويان مورد بررسي قرار گيرد. در همين راستا اين تحقيق با هدف ارزيابي روايي اين آزمون‌ ها و ميزان انطباق سطح سوالات با سطح يادگيري مورد انتظار انجام شد.
روش ‌ها: تحقيق حاضر يک پژهش توصيفي است که بر روي آزمون ‌هاي هجده درس تخصصي نظري ‌کارشناسي مامايي انجام شد. اطلاعات مربوط به هر آزمون در چک ليست ثبت مي شد.‌ روايي محتوا و روايي صوري سوالات و روايي ملاکي امتحانات و همچنين ارزيابي سطح يادگيري مورد انتظار اهداف درس و سطح سوالات بر اساس طبقه بندي بلوم به وسيله کارشناسان آموزش پزشکي و کارشناس مربوط به هر درس ارزيابي مي ‌شد. روايي و پايايي اين ارزيابي ‌ها در يک مطالعه ابتدايي تاييد شده بود. روش آماري مورد استفاده ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن بود.
نتايج: ارزيابي 1013 سوال از مجموع ارزشيابي هجده درس
92.38 درصد سوالات روايي محتوي و 80.45 درصد سوالات روايي صوري داشتند. يازده درس از مجموع هجده درس نيز داراي روايي ملاکي بودند. بيشترين ميزان تطابق سطح سوال با سطح يادگيري 71.4 درصد بود و در 9 درس بيش از 50 درصد سوالات سطحي منطبق با سطح يادگيري مورد انتظار در طرح درس بود.‌ در 61.11 درصد امتحانات‌ ارتباط معنادار بين سطح سوالات و سطح اهداف آموزشي وجود داشت.
نتيجه‌ گيري: ‌اين تحقيق نشان مي ‌دهد اگر چه سوالات به گونه ‌اي طراحي شده است که محتواي مورد نظر در طرح درس را ارزيابي کند؛ اما در درصد قابل توجهي از آزمون ‌ها، سطح سوالات طراحي شده با سطح يادگيري مورد انتظار منطبق نبود.‌ در طراحي برخي از سوالات نيز ساختار سوالات استاندارد نبود؛ که ضروري است توجه طراحان سوالات به اين نکات بيشتر جلب شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاظمی، ا.، و احسان پور، س. (1389). تحلیل سوالات امتحانات دروس تخصصی نظری دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 10(5 (پیاپی 29) (ویژه نامه توسعه آموزش)), 643-650. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135208Vancouver : کپی

کاظمی اشرف‌، احسان پور سهیلا. تحلیل سوالات امتحانات دروس تخصصی نظری دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1389 [cited 2021October16];10(5 (پیاپی 29) (ویژه نامه توسعه آموزش)):643-650. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135208IEEE : کپی

کاظمی، ا.، احسان پور، س.، 1389. تحلیل سوالات امتحانات دروس تخصصی نظری دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 10(5 (پیاپی 29) (ویژه نامه توسعه آموزش)), pp.643-650. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135208. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی