برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 714 تا صفحه 723 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر ارتقاي رفتارهاي تغذيه اي پيشگيري کننده از پوکي استخوان در دانش آموزان دختر مقطع دوم راهنمايي اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بدون ترديد، تغذيه صحيح در پيشگيري از ابتلا به بسياري از بيماري ها، به ويژه پوکي استخوان و افزايش کارآيي فکري و فيزيکي نيروي کار، نقش مهمي دارد. نظر به اهميت آموزش تغذيه به کودکان در سنين مدرسه، اين پژوهش با هدف تعيين تاثير برنامه آموزش بهداشت مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر آگاهي، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي اصفهان در خصوص ارتقاي رفتارهاي تغذيه اي پيشگيري کننده از پوکي استخوان انجام گرديد.
روش ها: مطالعه تجربي بر روي 130 دانش آموز دختر مقطع دوم راهنمايي اصفهان درسال 89- 1388 به صورت تصادفي در 2 گروه آزمون (66 نفر) و شاهد (64 نفر) به روش نمونه گيري چند مرحله اي انجام گرفت اطلاعات، پرسش نامه استاندارد مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي و پرسش نامه
FFQ (بسامد مصرف مواد غذايي) بود، پرسش نامه استاندارد الگوي اعتقاد بهداشتي در سه زمان قبل، همزمان و دو ماه بعد از آموزش تکميل گرديد و پرسش نامه FFQ در دو زمان قبل و 2 ماه بعد توسط دانش آموزان تکميل گرديد، بعد از انجام پيش آزمون، مداخله آموزشي در طي 4 جلسه آموزشي به مدت 4 هفته براي گروه آزمون انجام گرفت، اطلاعات با نرم افزار SPSS 18 و آزمون هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: دو گروه از نظر متغيرهاي دموگرافيکي تفاوت معني دار با هم نداشتند. قبل از مداخله تفاوت معني داري بين ميانگين نمرات سازه هاي مختلف اين الگو در دو گروه مشاهده نشد (
p>0.05). بعد از مداخله تفاوت معني داري در ميانگين نمرات آگاهي، حساسيت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده و موانع درک شده و عملکرد بين دو گروه آزمون و شاهد مشاهده شد (p<0.001).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه تاثير مثبتي روي الگوي تغذيه دانش آموزان داشته است و مداخله در افزايش و بهبود ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد دانش آموزان موثر بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

غفاری، م.، و توسلی، ا.، و اسماعیل زاده، ا.، و حسن زاده، ا. (1389). تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در دانش آموزان دختر مقطع دوم راهنمایی اصفهان. تحقیقات نظام سلامت, 6(4), 714-723. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135193Vancouver : کپی

غفاری محتشم، توسلی الهه، اسماعیل زاده احمد، حسن زاده اکبر. تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در دانش آموزان دختر مقطع دوم راهنمایی اصفهان. تحقیقات نظام سلامت. 1389 [cited 2021April18];6(4):714-723. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135193IEEE : کپی

غفاری، م.، توسلی، ا.، اسماعیل زاده، ا.، حسن زاده، ا.، 1389. تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در دانش آموزان دختر مقطع دوم راهنمایی اصفهان. تحقیقات نظام سلامت, [online] 6(4), pp.714-723. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135193>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 184 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی