برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  41 , شماره  4 ; از صفحه 833 تا صفحه 840 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي صفات مرفولوژيک و عملکرد کمي و کيفي ارقام مختلف سورگوم علوفه اي Sorghum bicolor (L.) Moench

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
 
چکیده: 

اين تحقيق با هدف ارزيابي صفات مختلف هشت رقم سورگوم علوفه اي (سويت جامبو، نکتار، چاپر، پاسيفيک بي ام آر، اسپيد فيد، KFS1،KFS2 و (KFS3در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي، در چهار تکرار به مدت سه سال (84-1382) اجرا گرديد. 115 کيلوگرم در هکتار فسفر (کود فسفات آمونيوم  (P2O5=%18و در مجموع 183 کيلوگرم در هکتار نينروژن (کود اوره  (N=%46در چهار نوبت مصرف شد. شش صفت شامل عملکرد علوفه تر، علوفه خشک، پروتئين، ارتفاع بوته، قطر ساقه و تعداد پنجه در دو چين در هر سال يادداشت برداري گرديد. جهت برآورد عملکرد، برداشت از سطح 7.8 متر مربع به عمل آمد. نتايج تجزيه واريانس مرکب نشان داد که بين ارقام، سال ها و اثر متقابل سال × رقم براي همه صفات مورد بررسي اختلاف معني دار وجود دارد. مقايسه ميانگين ها (به روش دانکن) نشان داد که بيشترين و کمترين ميانگين علوفه تر به ترتيب در ارقام نکتار با 186.8 و چاپر با 137.2 تن در هکتار توليد شد، که با تعداد ديگري از ارقام مورد بررسي از نظر آماري اختلاف معني دار ندارند. از نظر ميانگين عملکرد علوفه خشک ارقام سويت جامبو، نکتار، KFS3 و KFS2 به ترتيب با توليد 39.21، 39.11، 37.54 و 37.41 تن در هکتار در رتبه اول قرار گرفتند. رقم سويت جامبو بيشترين تعداد پنجه را با 3.69 عدد توليد کرد. بيشترين عملکرد پروتئين علوفه به رقم نکتار با عملکردي معادل3.14  تن در هکتار تعلق گرفت. بيشترين ارتفاع بوته با 224.2 سانتي متر به رقم اسپيدفيد و قطر ساقه با 17.99 ميلي متر به رقم KFS2 تعلق گرفت. رقم چاپر در چهار صفت عملکرد علوفه خشک با 32.95 تن در هکتار، پروتئين با 2.62 تن در هکتار، ارتفاع بوته با 181.7 سانتي متر و تعداد پنجه با2.11  عدد کمترين توليد را به خود اختصاص داد و کمترين قطر ساقه با 12.33 ميلي متر را رقم اسپيدفيد توليد کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی