برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1383 , دوره  14 , شماره  45 ; از صفحه 22 تا صفحه 31 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان حذف كادميوم از محلول هاي آبي با استفاده از كربن فعال بيولوژيكي (BAC)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: آلودگي منابع آب به فلزات سنگين يكي از معضلات زيست محيطي در سطح جهاني است. به دليل بالا بودن سطح سميت كادميوم و تمايل آن به تجمع در بافت هاي زنده، حذف آن از آب به توجهات خاص نياز دارد. درباره تعيين ميزان حذف غلظت هاي كم كادميوم (موجود در منابع آب آلوده شده) به وسيله كربن فعال بيولوژيكي (BAC)، مطالعه اي يافت نشده است. هدف از اين تحقيق، تعيين ميزان جذب كادميوم (2/0 تا 1 ميلي گرم بر ليتر) به وسيله BAC در شرايط مختلف از نظر دما و pHبوده است.
مواد و روش ها: آزمايش هاي تعيين ايزوترم ها به صورت ناپيوسته
(Batch) در غلظت هاي مختلفي از كربن فعال بيولوژيكي و كادميوم با تغيير pH و دما انجام شد. آزمايش هاي مربوط به تعيين كارآيي ستون BAC با عبور پيوسته آب حاوي كادميوم از ستون انجام گرفت. اندازه گيري كادميوم مطابق روش استاندارد به وسيله دستگاه جذب اتمي انجام پذيرفت. زمان به تعادل رسيدن جذب رويBAC ، ايزوترم هاي جذب و ميزان جذب كادميوم روي BAC در pH و دماهاي مختلف، و همچنين كارآيي ستون BAC درحذف كادميوم مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: زمان به تعادل رسيدن جذب، 5/1 ساعت به دست آمد. جذب كادميوم به وسيله كربن فعال مورد مطالعه با معادله فروندليچ، تطابق بيش تري نشان داد. ميزان جذب كادميوم به وسيله كربن فعال بيولوژيكي، بيش از دو برابر كربن فعال ساده به دست آمد. اثر افزايش دما بر افزايش ميزان جذب كادميوم به وسيله كربن فعال فاقد بيوفيلم (ساده) مشهودتر است. اثر تغيير pH بر ميزان حذف كادميوم به وسيله كربن فعال ساده، بيش تر از كربن فعال بيولوژيكي است.
استنتاج: با ايجاد پوشش باكتريايي روي كربن فعال مي توان نسبت به حذف همزمان مواد آلي و فلزات سنگين از محيط هاي آبي اقدام نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 274
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی