برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  6 , شماره  21 ; از صفحه 15 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير ارزشيابي باليني به دو روش پورت فوليو و متداول بر ميزان رضايتمندي دانشجويان پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی اراک
 
چکیده: 

مقدمه: انجام ارزشيابي باليني از مشکل ترين نقش هاي مدرسان پرستاري است. در سال هاي اخير لزوم بازنگري در روش هاي فعلي و استفاده از راهبردهاي فعال و دانشجو محور در ارزشيابي باليني مورد توجه جدي قرار گرفته است. در اين پژوهش پس از طراحي و به کارگيري روش ارزشيابي پورت فوليو در کارآموزي باليني دانشجويان کارشناسي پرستاري، رضايتمندي آنان از روش ارزشيابي باليني با دانشجويان گروه متداول مقايسه گرديد.
روش: در اين پژوهش نيمه تجربي، کليه دانشجويان ترم پنجم کارشناسي پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشكي تهران در گروه هاي 7 و 8 نفري تقسيم و به مدت 4 هفته در کارآموزي باليني حضور يافتند. پس از تشريح اهداف پژوهش و دريافت رضايتنامه، گروه هاي مذکور به صورت تصادفي به دو گروه تخصيص يافتند. ارزشيابي باليني دانشجويان گروه پورت فوليو (21 نفر) به روش پورت فوليو و با استفاده از فهرست وارسي طراحي شده و در گروه متداول (20 نفر) با فرم ارزشيابي باليني متداول در دانشکده انجام شد. رضايتمندي دانشجويان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسي قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS v.11.5 و آزمون هاي آماري فيشر، من ويتني و اسپيرمن تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: نتايج بيانگر آن بود که رضايتمندي دانشجويان گروه پورت فوليو در سه مورد ذيل از گروه متداول با اختلاف معناداري بيشتر بود: همسو بودن موضوعات موجود در روش و فرم ارزشيابي با اهداف کارآموزي باليني
(p=0.04)، ايجاد علاقه و انگيزه براي مشارکت دانشجويان در يادگيري (0.005) و ايجاد انگيزه براي استفاده از کتاب ها و ساير منابع علمي .(p=0.01) همچنين رضايت دانشجويان گروه متداول از منصفانه بودن روش ارزشيابي بيشتر از گروه پورت فوليو بود (p=0.017) در ساير موارد تفاوت آماري معناداري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: رضايت بيشتر در برخي زمينه ها در روش پورت فوليو، مي تواند نشان دهنده استقبال دانشجويان از شيوه هاي نوين و فعال يادگيري و ارزشيابي باشد لذا، پيشنهاد مي گردد تا روش پورت فوليو به عنوان يکي از بهترين روش هاي ارزشيابي عملکرد باليني در پرستاري مورد توجه قرار گيرد. انجام پژوهش هاي گسترده تر در اين زمينه ضروري مي نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

لطیفی، م.، و شبان، م.، و نیک بخت نصرآبادی، ع.، و مهران، ع.، و پارسایکتا، ز. (1390). مقایسه تاثیر ارزشیابی بالینی به دو روش پورت فولیو و متداول بر میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری. پژوهش پرستاری, 6(21), 15-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135089Vancouver : کپی

لطیفی معصومه، شبان مرضیه، نیک بخت نصرآبادی علیرضا، مهران عباس، پارسایکتا زهره. مقایسه تاثیر ارزشیابی بالینی به دو روش پورت فولیو و متداول بر میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری. پژوهش پرستاری. 1390 [cited 2021October19];6(21):15-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135089IEEE : کپی

لطیفی، م.، شبان، م.، نیک بخت نصرآبادی، ع.، مهران، ع.، پارسایکتا، ز.، 1390. مقایسه تاثیر ارزشیابی بالینی به دو روش پورت فولیو و متداول بر میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری. پژوهش پرستاری, [online] 6(21), pp.15-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135089. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی