نسبت +K+/Na" title="(Q2): 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir="ltr">K+/Na">'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir="ltr">K+/Na(Q2)" />
نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  41 , شماره  3 ; از صفحه 447 تا صفحه 458 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه گندم هاي بومي ايران در اراضي شور استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 
چکیده: 
معضل شوري در مناطق خشک و نيمه خشک ايران مرتبا رو به افزايش است و براي استفاده کارآمد ژرم پلاسم در اصلاح نباتات، ارزيابي و شناسايي صفات مطلوب و ميزان تحمل به شوري آنها ضرورت دارد. لذا در اين بررسي، ميزان تحمل به شوري 80 رقم و توده بومي از نقاط مختلف ايران در دو مرحله انجام شد. ابتدا، درجه تحمل به شوري ژنوتيپ ها به صورت عملکرد دانه در خاک شور (شوري حدود (10 dS/m در آق قلا در مقايسه با شرايط نرمال و بدون محدوديت شوري (گرگان) طي 2 سال (79-1377) آزمايش مزرعه اي تعيين شد. يک سوم ژنوتيپ ها بر اساس عملکرد دانه و تحمل به شوري و نيز سازگاري با شرايط منطقه انتخاب و سپس در گلخانه و در شرايط هيدروپونيک با شوري 150 ميلي مولار کلرور سديم مورد ارزيابي قرار گرفتند. شاخص تحمل به شوري همبستگي مثبت و معني داري با K+/Na+ برگ در گياهان تحت تنش و همبستگي منفي و معني داري با ارتفاع بوته، سوختگي برگ، روز تا سنبله و روز تا رسيدگي در شرايط نرمال و ميزان سديم برگ در گياهان تحت تنش داشته است. توده بومي شماره 24 و ارقام مهدوي، کراس اروند و قدس از عملکرد و تحمل به شوري بالا، همچنين نسبت بالايي از K+/Na+ در برگ و ميزان سديم پاييني در برگ برخوردار بودند، که مي توان از آنها در برنامه هاي اصلاحي جهت اراضي شور بهره برد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شهبازی، م.، و کلاته عربی، م.، و حسنی فر، ع. (1389). مطالعه گندم های بومی ایران در اراضی شور استان گلستان. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), 41(3), 447-458. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135051Vancouver : کپی

شهبازی مریم، کلاته عربی مهدی، حسنی فر علی محمد. مطالعه گندم های بومی ایران در اراضی شور استان گلستان. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1389 [cited 2022August09];41(3):447-458. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135051IEEE : کپی

شهبازی، م.، کلاته عربی، م.، حسنی فر، ع.، 1389. مطالعه گندم های بومی ایران در اراضی شور استان گلستان. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 41(3), pp.447-458. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135051. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 228 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی