برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  6 , شماره  20 ; از صفحه 44 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان انگيزه دانشجويان پرستاري و مامايي نسبت به انتخاب رشته تحصيلي خود - دانشکده پرستاري و مامايي مشهد - سال 1387

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
چکیده: 

مقدمه: انگيزه عامل مهمي در يادگيري، کسب مهارت و نهايتا موفقيت تحصيلي دانشجويان محسوب مي شود. با توجه به حياتي بودن عملکرد فارغ التحصيلان رشته هاي پرستاري و مامايي، اين مطالعه با هدف تعيين ميزان انگيزه دانشجويان پرستاري و مامايي نسبت به رشته تحصيلي خود انجام شد.
روش: اين مطالعه از نوع توصيفي - تحليلي بوده که در آن تعداد 200 نفر از دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در نيمسال دوم تحصيلي 88-87 به روش نمونه برداري از نوع طبقه اي - خوشه اي و تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها شامل فرم مشخصات فردي و پرسشنامه انگيزه که حاوي 10 عامل انگيزشي بود که در دو بخش عوامل مربوط به انگيزه دروني و عوامل مربوط به انگيزه بيروني مورد بررسي قرار گرفت که از روايي محتوا و پايايي به روش آلفا کرونباخ (
0.80) استفاده شد. سپس داده ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت که از آمار توصيفي (توزيع فراواني، ميانگين و انحراف معيار) و آمار تحليلي (آزمون هاي t، آناليز واريانس و ضريب همبستگي پيرسون) استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميانگين امتياز کلي انگيزه دانشجويان نسبت به انتخاب رشته خود
6.43±33.46 بود که در حد متوسط قرار دارد. عوامل مربوط به انگيزه دروني امتياز بالاتري نسبت به عوامل مربوط به انگيزه بيروني کسب نمود. بر اساس آزمون t اختلاف معناداري بين دانشجويان پرستاري و مامايي در عوامل انگيزشي مانند اعتبار و منزلت اجتماعي شغل (p<0.001)، صلاح انديشي والدين (p=0.034)، امکان بهره مندي از امکانات رفاهي بيشتر(p=0.037) و داشتن بازار کار بيشتر (p<0.001) وجود داشت که سه عامل اول در دانشجويان مامايي بيشتر بود. بر اساس آزمون آناليز واريانس بين ميزان انگيزه دانشجويان با تحصيلات پدر (p=0.006) و شغل مادر (p=0.004) اختلاف معناداري وجود داشت همچنين بر اساس آزمون همبستگي پيرسون با افزايش ترم تحصيلي (p=0.009) و سن (p=0.008) دانشجويان ميزان انگيزه دروني کاهش داشت.
نتيجه گيري: بر طبق نتايج مطالعه، ميزان انگيزه دانشجويان نسبت انتخاب رشته تحصيلي در سطح متوسط بود و ميزان انگيزه دروني آن ها در طول تحصيل کاهش يافته است. لذا مي توان با برنامه ريزي صحيح موجبات تقويت انگيزه و جلوگيري از خدشه دار شدن انگيزه دروني را از طريق ايجاد بستر مناسب در زمينه سازماندهي برنامه هاي آموزشي و توسعه هويت حرفه اي و در نتيجه فرصت مناسب جهت عملکرد بهتر براي دانشجويان فراهم نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دلیر، ز.، و شجاعیان، ز.، و خدابنده لو، ز. (1390). بررسی میزان انگیزه دانشجویان پرستاری و مامایی نسبت به انتخاب رشته تحصیلی خود - دانشکده پرستاری و مامایی مشهد - سال 1387. پژوهش پرستاری, 6(20), 44-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135038Vancouver : کپی

دلیر زهرا، شجاعیان زهرا، خدابنده لو زهرا. بررسی میزان انگیزه دانشجویان پرستاری و مامایی نسبت به انتخاب رشته تحصیلی خود - دانشکده پرستاری و مامایی مشهد - سال 1387. پژوهش پرستاری. 1390 [cited 2021September18];6(20):44-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135038IEEE : کپی

دلیر، ز.، شجاعیان، ز.، خدابنده لو، ز.، 1390. بررسی میزان انگیزه دانشجویان پرستاری و مامایی نسبت به انتخاب رشته تحصیلی خود - دانشکده پرستاری و مامایی مشهد - سال 1387. پژوهش پرستاری, [online] 6(20), pp.44-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135038. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 221 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی