6 SID.ir | توزيع فراواني و توزيع سني انواع کيست هاي نئوپلاستيک و غير نئوپلاستيک تخمدان در نمونه هاي سيستکتومي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

توزيع فراواني و توزيع سني انواع کيست هاي نئوپلاستيک و غير نئوپلاستيک تخمدان در نمونه هاي سيستکتومي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: کيست هاي تخمدان از جمله شايع ترين وضعيت هاي پاتولوژيک تخمدان هستند. اين مطالعه با هدف تعيين توزيع فراواني و توزيع سني انواع کيست هاي غير نئوپلاستيک و نئوپلاستيک تخمدان در نمونه هاي سيستکتومي تخمدان انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه مقطعي، جامعه آماري مورد مطالعه شامل زنان مبتلا به کيست تخمدان بود که از سال 1386 تا 1388 در بيمارستان بهشتي اصفهان تحت عمل جراحي سيستکتومي قرار گرفتند. تعداد نمونه، 200 عدد و روش نمونه گيري سرشماري بود. بيماران بر اساس سن در يکي از سه گروه پيش از بلوغ، سنين باروري و سنين پس از منوپوز قرار گرفتند. کيست هاي تخمدان به دو گروه غير نئوپلاستيک و نئوپلاستيک تقسيم شدند. اطلاعات از گزارش پاتولوژي و پرونده بيماران جمع آوري و وارد فرم جمع آوري اطلاعات گرديد و با استفاده از نرم افزار
SPSS تحت آناليز آماري قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سن بيماران مورد مطالعه
9.8±31.4 سال بود. 1.5 درصد بيماران در سن پيش از بلوغ، 92 درصد در سنين باروري و 5/6 درصد در سنين پس از منوپوز قرار داشتند. 42 درصد کيست ها نئوپلاستيک و 58 درصد غير نئوپلاستيک بودند. ارتباط معني داري بين ماهيت کيست و گروه سني ديده نشد. اندومتريوز با فراواني 18 درصد شايع ترين کيست تخمدان در بيماران مورد مطالعه بود و ميانگين سني بيماران بر حسب نوع کيست تفاوت معني دار نشان داد. کيست آدنوماي سروزي و کيست درموئيد هر يک با فراواني 32.1 درصد شايع ترين کيست هاي نئوپلاستيک بودند و ميانگين سن بيماران مبتلا به کيست هاي نئوپلاستيک بر حسب نوع کيست تفاوت معني دار نداشت. اندومتريوز با فراواني 31 درصد شايع ترين کيست غيرنئوپلاستيک بود و ارتباط معني داري بين نوع کيست غير نئوپلاستيک و گروه سني ديده نشد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه کيست هاي غيرنئوپلاستيک تخمدان فراوان تر از کيست هاي نئوپلاستيک بود و اندومتريوز شايع ترين نوع کيست تخمدان بود. اکثريت کيست هاي تخمدان در سنين باروري مشاهده شد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 425
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی