برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مراقبت هاي پس از خودکشي در نظام خدمات بهداشتي اوليه بر شدت افکار و عود خودکشي افراد اقدام کننده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: خودکشي سبب عوارض جسمي، رواني و اجتماعي متعددي از جمله نقص عضو و از هم پاشيدن کانون خانواده مي گردد. رها ماندن فردي که خودکشي کرده است، علاوه بر افزايش احتمال عود خودکشي، به معني تداوم ناهنجاري فرد و خانواده خواهد بود. به نظر مي آيد نظام سلامت بستر مناسبي براي پيش گيري از عود خودکشي باشد ولي آيا با توجه به شرايط موجود، اجراي يک دستورالعمل براي پيش گيري از عود خودکشي موفق خواهد بود؟ در اين مطالعه تاثير ادغام مراقبت پس از خودکشي در سطح اول خدمات بهداشتي درماني بر کاهش شدت افکار و عود خودکشي بررسي شد.
روش ها: در اين مطالعه مداخله اي، افراد اقدام کننده به خودکشي بستري شده در دو بيمارستان اصفهان وارد مطالعه شدند. از بين آنان افرادي که ساکن روستاها يا حاشيه شهر بودند شناسايي شده، به طور تصادفي به دو گروه (46 نفر مداخله و 38 نفر شاهد) تقسيم شدند. راهنماي مراقبت سازمان بهداشت جهاني، ترجمه و متناسب با شرايط ايران اصلاح گرديد (ارزيابي، حمايت، پي گيري) و فلوچارت ساده اي براي مداخله بهورز تهيه شد. پس از آموزش کارشناسان بهداشت روان و با هماهنگي شبکه هاي بهداشت و درمان شهرستان، بهورزان يا کاردان هاي مسوول، افراد خودکشي کننده را با ارتباط تلفني و حضوري و بر اساس اصول
مراقبت هاي اوليه سلامت و با کمک راهنما مراقبت نمودند. شدت افکار خودکشي با پرسش نامه استاندارد افکار خودکشي Beck، قبل و 3 ماه بعد از مداخله ارزيابي و تغييرات آن در دو گروه مقايسه شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارSPSS نسخه 16 و آزمون هاي X2، student،mann whitney و ancova استفاده شد.
يافته ها: ميانگين نمره شدت افکار خودکشي در گروه آزمون قبل از مداخله
19.8 و پس از آن 10.5 بود(P<0.001) . در گروه شاهد نيز ميانگين نمره از نظر آماري معني دار بود (از 19.6 به 14 رسيد). در اين مدت هيچ گونه خودکشي رخ نداد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي تحقيق، ادغام طرح پيش گيري از خودکشي در نظام ارايه خدمات سلامت باعث کاهش شدت افکار خودکشي در افراد اقدام کننده گرديد. تفاوت در شدت افکار خودکشي در گروه شاهد مي تواند علاوه بر حمايت خانواده ناشي از استفاده از منابعي مثل بخش خصوصي باشد. معرفي و جلب حمايت منابعي مثل خانواده، روحانيون و سازمان ها توسط پرسنل بهداشتي نقش بسزايي در بهبود سلامت روان، از جمله کاهش شدت افکار خودکشي، دارد و فرصتي براي مديران محسوب مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 509
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی