برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  24 , شماره  1 ; از صفحه 99 تا صفحه 107 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تناوب زراعي در كنترل علف هرز جودره در مزارع گندم استان فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 
چکیده: 

علف هرز جودره Hordeum spontaneum C.Koch. طي چهار دهه اخير، سطح وسيعي از مزارع گندم استان فارس را آلوده کرده است. آلودگي در برخي از بخش هاي جنوبي و مرکزي به قدري است که امکان کاشت گندم ميسر نيست. استفاده از روش هاي زراعي به ويژه تناوب در کنترل آن حايز اهميت بسيار است. اين آزمايش به منظور ارزيابي اثر تناوب زراعي در کنترل جودره با هشت تيمار و چهار تکرار طي چهار سال زراعي (82-81 تا 85-84) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سايت ويژه تحقيقات علف هاي هرز ايستگاه تحقيقات کشاورزي زرقان فارس به اجرا در آمد. تيمارها عبارت بود از: 1) کاشت پي در پي گندم. 2) گندم ـ آيش ـ ذرت (بدون علفکش) ـ گندم. 3) گندم ـ آيش ـ ذرت (با آترازين ولاسو) ـ گندم. 4) گندم ـ آيش ـ چغندر قند (بدون علفکش) ـ گندم. 5) گندم ـ آيش ـ چغندر قند (با علفکش) ـ گندم. 6) گندم ـ آيش ـ آفتابگردان (بدون علفکش) ـ گندم. 7 ) گندم ـ آيش ـ آفتابگردان (با ترفلان) ـ گندم. 8) گندم ـ کلزا (باگراس کش) ـ کلزا (باگراس کش) ـ گندم. مقايسه تراکم بانک بذر در سال چهارم نسبت به سال اول نشان داد که در تيمار 1 (کاشت پي در پي گندم) بذور جودره داراي روند افزايشي بود. تيمارهاي 4 ،3 ،6 ،2 ، 5 به ترتيب داراي حداقل تراکم بانک بذر در سال آخر بودند. تجزيه واريانس فاکتورهاي اندازه گيري شامل عملکرد و ارتفاع گندم، ارزيابي نظري و تعداد بوته جودره نشان داد که تيمار 1 داراي اختلاف معني دار آماري با کليه تيمارهاي تناوبي بجز تيمار 8 است. تيمار هاي تناوبي 4، 7، 3، 6، 2 و 5 در گروه برتر و پس از آنها به ترتيب تيمار هاي 8 و 1 قرار گرفتند. در مجموع، تيمارهاي تناوبي حاوي چغندر قند، آفتابگردان و ذرت به ترتيب بهترين تاثير را در کاهش تراکم بانک بذر و بوته هاي جودره در مزرعه داشته است. نتيجه داده هاي حاصل از عملکرد نشان داد که علف کش هايي که داراي اثر ابقايي در خاک هستند مانند آترازين ولاسو (آلاکلر) مصرفي در ذرت و يا تريفلورالين در آفتابگردان بر روي عملکرد گندم سال چهارم تاثير منفي داشته اند در حاليکه علف کش هاي مصرفي در چغندر قند بدون اثر ابقايي در خاک تاثير روي عملکرد گندم نداشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جمالی، م.، و جوکار، ل. (1389). اثر تناوب زراعی در کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم استان فارس. حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی), 24(1), 99-107. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=134694Vancouver : کپی

جمالی محمدرضا، جوکار لادن. اثر تناوب زراعی در کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم استان فارس. حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی). 1389 [cited 2021October27];24(1):99-107. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=134694IEEE : کپی

جمالی، م.، جوکار، ل.، 1389. اثر تناوب زراعی در کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم استان فارس. حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 24(1), pp.99-107. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=134694. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 296 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی