نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 601 تا صفحه 612 .
 
عنوان مقاله: 

کاربرد مدل معادلات ساختاري در تعيين روايي سازه يک روش غربال گري استرين گرمايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: تنش گرمايي يکي از مهم ترين پيامدهاي مواجهه با گرما در دنياست. شاخص هاي موجود ارزيابي تنش گرمايي به دليل داشتن محدوديت هاي ذاتي و کاربردي براي غربال گري تنش گرمايي، در کشورهاي در حال توسعه مناسب نيستند. هدف اين مطالعه بررسي روايي محتوايي و اعتبار سازه شاخص نمره تنش گرمايي Heat Strain Score Index) يا (HSSI در شرايط آب و هوايي ايران بود.روش ها: اين مطالعه مقطعي بر روي 122 نفر از کارگران شرکت ملي صنايع پتروشيمي (عسلويه) و ذوب آهن اصفهان در ماه هاي تير تا شهريور 1389 انجام شد. در مرحله توليد آيتم، 45 آيتم انتخاب گرديد. روايي محتوايي توسط متخصصين بهداشت حرفه اي انجام گرفت و ثبات دروني آيتم ها با محاسبه ضريب Cronbach's alpha بررسي شد. تحليل عاملي اکتشافي براي کاهش تعداد آيتم ها به کار رفت.يافته ها: در ارزيابي محتوايي، 5 آيتم حذف گرديد. در تحليل همبستگي نيز، 24 آيتم که داراي همبستگي کمتر از 0.3 با همبستگي کل داشتند، حدف شدند. ضريب Cronbach's alpha براي 16 آيتم باقيمانده، برابر 0.92 (0.85-0.71) به دست آمد. در تحليل عاملي اکتشافي سه زير مقياس قضاوت ذهني، لباس حفاظتي و فعاليت جسماني استخراج شد؛ به طوري که هر سه زير مقياس، در مجموع 67.7 درصد از واريانس را تبيين کردند. ثبات دروني بين زير مقياس ها بالا بود (.(0.73-0.91نتيجه گيري: نتايج تحليل عاملي اکتشافي نشان داد که سه عامل اساسي در مقياس HSSI با ثبات دروني بالا وجود دارد. پايايي و روايي سازه نشان داد که مقياس HSSI براي غربال گري تنش گرمايي در ايران يک روش روا و مناسب است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دهقان شهرضا، ح.، و مرتضوی، س.، و جعفری، م.، و مراثی، م.، و خوانین، ع.، و جهانگیری، م. (1389). کاربرد مدل معادلات ساختاری در تعیین روایی سازه یک روش غربال گری استرین گرمایی. تحقیقات نظام سلامت, 6(4), 601-612. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=134479Vancouver : کپی

دهقان شهرضا حبیب اله، مرتضوی سیدباقر، جعفری محمدجواد، مراثی محمدرضا، خوانین علی، جهانگیری مهدی. کاربرد مدل معادلات ساختاری در تعیین روایی سازه یک روش غربال گری استرین گرمایی. تحقیقات نظام سلامت. 1389 [cited 2022August12];6(4):601-612. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=134479IEEE : کپی

دهقان شهرضا، ح.، مرتضوی، س.، جعفری، م.، مراثی، م.، خوانین، ع.، جهانگیری، م.، 1389. کاربرد مدل معادلات ساختاری در تعیین روایی سازه یک روش غربال گری استرین گرمایی. تحقیقات نظام سلامت, [online] 6(4), pp.601-612. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=134479. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی