برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ساختار عاملي فرم هاي رگه و حالت از مقياس هاي عاطفه مثبت و منفي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: هدف اين پژوهش، بررسي شاخص هاي روان سنجي دو فرم حالت و رگه از مقياس هاي عاطفه مثبت و عاطفه منفي (پاناس) بود.
روش: روش تحقيق از نوع همبستگي بود. يک گروه نمونه با حجم 447 نفر (191 پسر و 256 دختر) از دانشجويان دانشگاه شيراز، به تصادف انتخاب شد. آزمودني ها به دو فرم حالت و رگه از مقياس هاي عاطفه مثبت و عاطفه منفي و دو زيرمقياس افسردگي و اضطراب از فهرست تجديد نظر شده نشانه هاي اختلالات رواني
(Scl-90-R) پاسخ دادند.
يافته ها: تحليل عوامل نشان داد که هر يک از فرم هاي حالت و رگه از مقياس پاناس داراي دو عامل به نام هاي عاطفه مثبت و عاطفه منفي هستند. در مورد روايي همزمان نيز نتايج نشان داد که عاطفه منفي با زير مقياس هاي افسردگي و اضطراب به ترتيب داراي ضريب همبستگي67
.0 و 56.0 بود و ضرايب همبستگي عاطفه مثبت با زير مقياس هاي افسردگي و اضطراب نيز به ترتيب 32.0- و 40.0- به دست آمد. ميزان شاخص آلفاي کرونباخ نيز براي دو فرم حالت و رگه از مقياس هاي عاطفه مثبت و عاطفه منفي، بين 82.0 و 88.0 متغير بود.
نتيجه گيري: فرم هاي حالت و رگه از مقياس هاي عاطفه مثبت و عاطفه منفي داراي اعتبار و روايي مناسبي بوده، و اين مقياس ها در موقعيت هاي پژوهشي و باليني قابل استفاده اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

محمدی، ن. (1390). ساختار عاملی فرم های رگه و حالت از مقیاس های عاطفه مثبت و منفی. مجله علوم رفتاری, 5(1 (مسلسل 15)), 21-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=134434Vancouver : کپی

محمدی نوراله. ساختار عاملی فرم های رگه و حالت از مقیاس های عاطفه مثبت و منفی. مجله علوم رفتاری. 1390 [cited 2021April16];5(1 (مسلسل 15)):21-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=134434IEEE : کپی

محمدی، ن.، 1390. ساختار عاملی فرم های رگه و حالت از مقیاس های عاطفه مثبت و منفی. مجله علوم رفتاری, [online] 5(1 (مسلسل 15)), pp.21-26. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=134434>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 224 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی